نور اپی نفرین

Norepinephrine

مشخصات داروی نور اپی نفرین


 • نام های تجاری خارجی Norepinephrine
  • Levophed®
 • دسته دارویی نور اپی نفرین
 • مصرف نور اپی نفرین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف نور اپی نفرین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف نور اپی نفرین


 • Norepinephrine

 • موارد استفاده نور اپی نفرین
 • درمان شوکی که پس از جایگزینی حجم کافی مایعات همچنان ادامه یابد، کاهش فشار خون شدید

 • توصیه مصرف نور اپی نفرین
 • این دارو در شرایط اورژانس مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات بیمار مبتنی بر وضعیت بیمار است.

  تداخلات دارویی نور اپی نفرین


  برچسب نور اپی نفرین


  محصولات تجاری نور اپی نفرین در ایران


  عرفان طب پارس
 • نوراپی نفرین عرفاطب تزریقی پرنترال 0.1 % 4mL(تزریقی نور اپی نفرین (بصورت بی تارترات))
 • Polfa Warszawa
 • لوونور تزریقی پرنترال 0.1 % 4mL(تزریقی نور اپی نفرین (بصورت بی تارترات))
 • Laboratoires Sterop
 • نورآدرنالین تزریقی پرنترال 0.1 % 4mL(تزریقی نور اپی نفرین (بصورت بی تارترات))
 • نوراپین تزریقی پرنترال 0.1 % 4mL(تزریقی نور اپی نفرین (بصورت بی تارترات))
 • ALTAN PHARMACEUTICALS SA.
 • نوراجس تزریقی پرنترال 0.1 % 4mL(تزریقی نور اپی نفرین (بصورت بی تارترات))
 • Laboratorios Normon Sa
 • نورآدرنالین نورمون تزریقی پرنترال 0.1 % 10mL(تزریقی نور اپی نفرین (بصورت بی تارترات))
 • Bcworld Pharm Co Ltd
 • کوپرین تزریقی پرنترال 0.1 % 20mL(تزریقی نور اپی نفرین (بصورت بی تارترات))
 • کوپرین تزریقی پرنترال 0.1 % 4mL(تزریقی نور اپی نفرین (بصورت بی تارترات))
 • کوپرین تزریقی پرنترال 0.1 % 10mL(تزریقی نور اپی نفرین (بصورت بی تارترات))
 • Pharmaceutical Works Polpharma Sa
 • لوونور تزریقی پرنترال 0.1 % 1mL(تزریقی نور اپی نفرین (بصورت بی تارترات))
 • به اشتراک بگذارید