نونوکسینول-9

Nonoxynol-9

مشخصات داروی نونوکسینول-9


 • نام های تجاری خارجی Nonoxynol-9
 • Brand Names: US 

  • Options Conceptrol [OTC];
  •  
  • Options Gynol II Contraceptive [OTC];
  •  
  • Shur-Seal Contraceptive [OTC];
  • Today Sponge [OTC];
  •  
  • VCF Vaginal Contraceptive [OTC]
 • دسته دارویی نونوکسینول-9
 • مصرف نونوکسینول-9 در بارداری

توصیه مصرف نونوکسینول-9


 • Nonoxynol-9
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی نونوکسینول-9

5 %

کرم


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲