نیتروز اکسید

Nitrous Oxide
Nitrous Oxide

موارد استفاده نیتروز اکسید

آرام بخشی، بی حسی، فراموشی، کمک به ایجاد بی هوشی از راه وریدی یا تنفسی

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

گازهای دندانی

بیحس کننده موضعی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

No data reported

شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

1000 PPM

اینهالر

-

استنشاقی


داروهای مرتبط