نیتروز اکسید

Nitrous Oxide

مشخصات داروی نیتروز اکسید


  • نام های تجاری خارجی Nitrous Oxide
  • دسته دارویی نیتروز اکسید
  • بیحس کننده عمومی گازهای دندانی
  • مصرف نیتروز اکسید در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: No data reported

توصیه مصرف نیتروز اکسید


  • Nitrous Oxide

  • موارد استفاده نیتروز اکسید
  • آرام بخشی، بی حسی، فراموشی، کمک به ایجاد بی هوشی از راه وریدی یا تنفسی

    به اشتراک بگذارید