نیلوتینیب

Nilotinib
Nilotinib

موارد استفاده نیلوتینیب

درمان سرطان خون فاز مزمن

توصیه مصرف نیلوتینیب

با معده ی خالی مصرف شود (یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا). هنگام مصرف این دارو از مصرف گریپ فوروت و آب آن خودداری شود. مایعات کافی و فراوان مصرف شود. 

هنگام مصرف آیت دارو ممکن است لازم باشد تست های آزمایشگاهی منظم انجام گیرد. 

ممکن است فرد به عفونت حساس شود. مکن است سبب اسهال، یبوست، بی خوابی، خستگی، حالت تهوع، استفراغ، درد معده، سو هاضمه، درد غیرعادی یا ضعف در مفاصل، ماهیچه یا استخوان شود. 

در صورت بروز درد قفسه سینه، ضربان قلب سریع یا تپش قلب، تورم یا افزایش وزن غیرعادی، سرفه غیرعادی، اختلال در تنفس، حس حس سینه، کبودی و خونریزی غیرعادی به پزشک مراجعه شود. 

نحوه مصرف نیلوتینیب

اثر این دارو همراه با غذا افزایش می یابد. پس باید با معده ی خالی (یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود) . از مصرف گریپ فوروت یا آب آن خودداری شود. 

نام های تجاری خارجی
 • Tasigna®
دسته دارویی

ترکیب ضد تومور، مهارکننده تیروزین کیناز

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

According to the manufacturer, the decision to discontinue breast-feeding during therapy or to discontinue nilotinib should take into account the benefits of treatment to the mother.

اکترو خاورمیانه
 • نیلوتینیب اکتِ 200میلی گرم(کپسول نیلوتینیب)
 • نیلوتینیب اکتِ کپسول خوراکی 200 mg (کپسول نیلوتینیب)
 • Novartis
 • تاسیگنا کپسول خوراکی 200 mg (کپسول نیلوتینیب)
 • دارو سازی اسوه
 • نیلوتیب کپسول خوراکی 150 mg (کپسول نیلوتینیب)
 • نیلوتیب کپسول خوراکی 200 mg (کپسول نیلوتینیب)
 • نو آوران دارویی کیمیا
 • کیمونیل کپسول خوراکی 150 mg (کپسول نیلوتینیب)
 • کیمونیل کپسول خوراکی 200 mg (کپسول نیلوتینیب)
 • غذا: آب گریپ فوروت سبب افزایش اثر این دارو می شود و به دنبال آن ممکن است سبب عوارض قلبی شود. از مصرف آب گریپ فوروت خودداری شود. 

  ترکیبات گیاهی: علف چای سبب کاهش اثر این دارو می شود. آب گریپ فوروت سبب افزایش اثر این دارو و عارضه قلبی می شود. از مصرف علف چای و آب گریپ فوروت خودداری شود. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  150 mg

  کپسول نرم

  200 mg

  کپسول نرم


  داروهای مرتبط