نياسيناميد

Niacinamide

مشخصات داروی نياسيناميد


  • نام های تجاری خارجی Niacinamide
  • دسته دارویی نياسيناميد
  • مصرف نياسيناميد در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: A/C (dose exceeding RDA recommendation)

توصیه مصرف نياسيناميد


  • Niacinamide

  • موارد استفاده نياسيناميد
  • پيشگيري و درمان پلاگر

    به اشتراک بگذارید