نفازولین

Naphazoline

مشخصات داروی نفازولین


 • نام های تجاری خارجی Naphazoline
  • AK-Con™
  • Clear eyes® for Dry Eyes Plus ACR Relief [OTC]
  • Clear eyes® for Dry Eyes plus Redness Relief [OTC]
  • Clear eyes® Redness Relief [OTC]
  • Clear eyes® Seasonal Relief [OTC]
  • Privine® [OTC]
 • دسته دارویی نفازولین
 • مصرف نفازولین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف نفازولین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف نفازولین


 • Naphazoline (Ophthalmic)

 • موارد استفاده نفازولین
 • تنگ کننده موضعی عروق چشمی، رفع قرمزی چشم به دلیل آزار چشمی

  • Naphazoline (Nasal)

 • موارد استفاده نفازولین
 • تسکین موقتی احتقان بینی مربوط به سرماخوردگی، آلرژی یا سینوزیت

  برچسب نفازولین


  محصولات تجاری نفازولین در ایران


  داروسازی رها اصفهان
 • دکوفزول اسپری از راه بینی 0.05 % 15mL(اسپری نفازولین هیدروکلراید)
 • نفازولین محلول، قطره چشمی 0.1 % 10mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • ناپریزول اسپری از راه بینی 0.05 % 20mL(اسپری نفازولین هیدروکلراید)
 • آناپریوین محلول، قطره چشمی 0.05 %/0.5 % 10mL(محلول، قطره نفازولین / آنتازولین)
 • ناپریزول محلول، قطره از راه بینی 0.05 % 10mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • ناپریوین محلول، قطره چشمی 0.1 % 10mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • داروسازی تولید دارو
 • نفازولین محلول، قطره از راه بینی 0.05 % 10mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
 • نفازولین محلول، قطره چشمی 0.1 % 0.5mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • باختر بیوشیمی
 • نافوکس محلول، قطره چشمی 0.1 % 10mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • نافوکس محلول، قطره از راه بینی 0.05 % 10mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی نفازولین

  0.05 .%

  محلول/قطره

  0.05 .%

  محلول/قطره

  0.1 .%

  محلول/قطره

  0.1 .%

  محلول/قطره

  0.05 .%

  اسپری


  داروهای مرتبط