نالتروکسون

Naltrexone
Naltrexone

موارد استفاده نالتروکسون

درمان وابستگی به اتانول

پیشگیری از وابستگی مجدد به اپیوئیدها، سم زدایی اپیوئیدها

توصیه مصرف نالتروکسون

این دارو در صورتی که مطابق دستور استفاده شود، کمک به ترک اعتیاد به اپیوئیدها خواهد کرد. از مصرف اپیوئیدها اجتناب کنید. این دارو به ترک وابستگی به الکل نیز کمک می کند. یک علامت هشدار در خصوص مصرف این دارو در شرایط اورژانس به همراه داشته باشید. ممکن است موارد ذیل را تجربه کنید: خواب آلودگی، گیجی، تاری دید، مشکل به خواب رفتن، تهوع و استفراغ. موارد ذیل را گزارش کنید: زرد شدن پوست یا چشم، تغییر رنگ ادرار یا مدفوع، تمایل به خودکشی، افزایش عرق و لرز، سردرد شدید، تپش قلب، سرگیجه شدید، درد و تورم و قرمزی محل تزریق. 

نام های تجاری خارجی
 • ReVia®
 • Vivitrol®
دسته دارویی

پادزهر

آنتاگونیست مخدر

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
ایران دارو
 • نالترکسون کپسول خوراکی 25 mg (کپسول نالترکسون هیدروکلراید)
 • نالترکسون کپسول خوراکی 50 mg (کپسول نالترکسون هیدروکلراید)
 • الحاوی
 • نالترکسون-الحاوی کپسول خوراکی 50 mg (کپسول نالترکسون هیدروکلراید)
 • نالترکسون-الحاوی کپسول خوراکی 25 mg (کپسول نالترکسون هیدروکلراید)
 • نانو دارو پژوهان پردیس
 • اگزوپیو پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 380 mg (پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی نالترکسون)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  25 mg

  کپسول نرم

  380 mg/vial

  پودر برای تزریق

  50 mg

  کپسول نرم