نالوکسان

Naloxone

مشخصات داروی نالوکسان


 • نام های تجاری خارجی Naloxone
 • دسته دارویی نالوکسان
 • پاد زهر (آنتی دوت) آنتاگونیست مخدر
 • مصرف نالوکسان در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف نالوکسان در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف نالوکسان


 • Naloxone

 • موارد استفاده نالوکسان
 • رفع کامل یا بخشی از اثر داروهای اپیوئیدی، مثل سرکوب سیستم تنفسی؛ کنترل مسمویت با اپیوئیدها، تشخیص وابستگی به اپیوئید یا مسمویت شدید با آنها

 • توصیه مصرف نالوکسان
 • تنگی نفس، تپش قلب یا لرزش را گزارش کنید. 

  محصولات تجاری نالوکسان در ایران


  Kern Pharma, S.l.
 • نالوکسون تزریقی پرنترال 0.4 mg/1mL (تزریقی نالوکسون هیدرو کلراید)
 • Orpha-devel
 • نالوکسون آمومد تزریقی پرنترال 0.4 mg/1mL (تزریقی نالوکسون هیدرو کلراید)
 • داروسازی تولید دارو
 • نالوکسان تیدی تزریقی پرنترال 0.4 mg/1mL (تزریقی نالوکسون هیدرو کلراید)
 • تولیدی فاران شیمی تویسرکان
 • بوپرنورفین/نالوکسان قرص زیرزبانی 2 mg/0.5 mg (قرص بوپرنورفین / نالوکسون)
 • دارودرمان پارس
 • بوپرنورفین/نالوکسان قرص زیرزبانی 8 mg/2 mg (قرص بوپرنورفین / نالوکسون)
 • برچسب نالوکسان


  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی نالوکسان

  0.4 .mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط