نالوکسان

Naloxone

مشخصات داروی نالوکسان


 • نام های تجاری خارجی Naloxone
 • دسته دارویی نالوکسان
 • مصرف نالوکسان در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف نالوکسان در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف نالوکسان


 • Naloxone

 • موارد استفاده نالوکسان
 • رفع کامل یا بخشی از اثر داروهای اپیوئیدی، مثل سرکوب سیستم تنفسی؛ کنترل مسمویت با اپیوئیدها، تشخیص وابستگی به اپیوئید یا مسمویت شدید با آنها

 • توصیه مصرف نالوکسان
 • تنگی نفس، تپش قلب یا لرزش را گزارش کنید. 

  برچسب نالوکسان


  محصولات تجاری نالوکسان در ایران


  Kern Pharma, S.l.
 • نالوکسون تزریقی پرنترال 0.4 mg/1mL (تزریقی نالوکسون هیدرو کلراید)
 • Orpha-devel
 • نالوکسون آمومد تزریقی پرنترال 0.4 mg/1mL (تزریقی نالوکسون هیدرو کلراید)
 • داروسازی تولید دارو
 • نالوکسان تیدی تزریقی پرنترال 0.4 mg/1mL (تزریقی نالوکسون هیدرو کلراید)
 • تولیدی فاران شیمی تویسرکان
 • بوپرنورفین/نالوکسان قرص زیرزبانی 2 mg/0.5 mg (قرص بوپرنورفین / نالوکسون)
 • دارودرمان پارس
 • بوپرنورفین/نالوکسان قرص زیرزبانی 8 mg/2 mg (قرص بوپرنورفین / نالوکسون)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی نالوکسان

  0.4 .mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط