آمیل نیتریت

Amyl Nitrite

مشخصات داروی آمیل نیتریت


توصیه مصرف آمیل نیتریت


 • Amyl Nitrite

 • موارد استفاده آمیل نیتریت
 • گشاد کننده عروق کرونر قلبی جهت آنژین صدری

  با تجویز ترکیبات نیترات جدید، استفاده از آمیل نیترات جهت آنژین صدری دیگر مورد ترجیح نیست. 

  برچسب آمیل نیتریت


  محصولات تجاری آمیل نیتریت در ایران


  James Alexander Co
 • آمیل نیتریت اینهالر استنشاقی 0.3mL(اینهالر آمیل نیتریت)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی آمیل نیتریت

  -

  اینهالر


  داروهای مرتبط