نالیدیکسیک اسید

Nalidixic Acid

مشخصات داروی نالیدیکسیک اسید


 • نام های تجاری خارجی Nalidixic Acid
 • دسته دارویی نالیدیکسیک اسید
 • مصرف نالیدیکسیک اسید در بارداری

توصیه مصرف نالیدیکسیک اسید


 • Nalidixic Acid

برچسب نالیدیکسیک اسید


محصولات تجاری نالیدیکسیک اسید در ایران


البرز دارو
 • نالیدیکسیک اسید قرص خوراکی 500 mg (قرص نالیدیکسیک اسید)
 • نالیدیکسیک اسید سوسپانسیون خوراکی 300 mg/5mL 120mL(سوسپانسیون نالیدیکسیک اسید)
 • داروسازی تهران دارو
 • نالیدکس قرص خوراکی 500 mg (قرص نالیدیکسیک اسید)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی نالیدیکسیک اسید

  60 mg/ml

  سوسپانسیون

  500 mg

  قرص