مولتی ویتامین کودکان

Multivitamine Pediatric

مشخصات داروی مولتی ویتامین کودکان


 • نام های تجاری خارجی Multivitamine Pediatric
 • US 

  • ADEKs [OTC];
  •  
  • AquADEKs [OTC];
  •  
  • Centrum Kids [OTC];
  •  
  • Flintstones Complete [OTC];
  •  
  • Flintstones Gummies [OTC];
  •  
  • Flintstones Plus Bone Building Support Gummies [OTC];
  •  
  • Flintstones Plus Bone Building Support [OTC];
  • Flintstones Plus Immunity Support Gummies [OTC];
  •  
  • Flintstones Plus Immunity Support [OTC];
  •  
  • Flintstones Plus Iron [OTC];
  • Flintstones Sour Gummies [OTC];
  •  
  • Floriva;
  •  
  • Floriva Plus;
  •  
  • My First Flintstones [OTC];
  •  
  • MyKidz Iron FL [DSC];
  •  
  • MyKidz Iron [OTC] [DSC];
  •  
  • One A Day Kids Jolly Rancher Gummies [OTC];
  •  
  • One A Day Kids Jolly Rancher Sour Gummies [OTC];
  •  
  • One A Day Kids Scooby-Doo! Complete [OTC];
  •  
  • One A Day Kids Scooby-Doo! Gummies [OTC];
  •  
  • Poly-Vi-Flor FS;
  •  
  • Poly-Vi-Sol With Iron [OTC];
  •  
  • Poly-Vi-Sol [OTC];
  •  
  • Quflora;
  •  
  • Quflora FE Pediatric;
  •  
  • Tri-Vi-Sol [OTC];
  •  
  • Vitalets [OTC]
 • دسته دارویی مولتی ویتامین کودکان
 • مصرف مولتی ویتامین کودکان در بارداری

توصیه مصرف مولتی ویتامین کودکان


 • Multivitamin Pediatric
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی مولتی ویتامین کودکان

-

تزریقی


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲