مومتازون+فورموترول

Mometasone+Formoterol
Mometasone and Formoterol

موارد استفاده مومتازون+فورموترول

این دارو جهت درمان نگهدارنده‌ی آسم جویز می گردد.

توصیه مصرف مومتازون+فورموترول

به داروی فورموترول و مومتازون، جداگانه مراجعه شود.

نام های تجاری خارجی
  • Dulera®
دسته دارویی

آگونیست بتا2، طولانی اثر

آگونیست بتا2 آدرنرژیک، طولانی اثر

کورتیکواستروئید، استنشاقی (دهانی)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

-

AEROSOL, INHALATION

-

AEROSOL, INHALATION

-

AEROSOL, INHALATION


داروهای مرتبط