مومتازون+فورموترول

Mometasone+Formoterol

مشخصات داروی مومتازون+فورموترول


 • نام های تجاری خارجی Mometasone+Formoterol
  • Dulera®
 • دسته دارویی مومتازون+فورموترول
 • کورتیکواستروئید، استنشاقی دهانی - آگونیست بتا2، طولانی اثر
 • مصرف مومتازون+فورموترول در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف مومتازون+فورموترول


 • Mometasone and Formoterol

 • موارد استفاده مومتازون+فورموترول
 • این دارو جهت درمان نگهدارنده‌ی آسم جویز می گردد.

 • توصیه مصرف مومتازون+فورموترول
 • به داروی فورموترول و مومتازون، جداگانه مراجعه شود.

  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی مومتازون+فورموترول

  -

  AEROSOL, INHALATION

  -

  AEROSOL, INHALATION

  -

  AEROSOL, INHALATION


  داروهای مرتبط