میواکوریوم

Mivacurium

مشخصات داروی میواکوریوم


  • نام های تجاری خارجی Mivacurium
  • Brand Names: US 

    • Mivacron
  • دسته دارویی میواکوریوم
  • مصرف میواکوریوم در بارداری

توصیه مصرف میواکوریوم


  • Mivacurium
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی میواکوریوم

2 mg/ml

پودر برای تزریق