آمپی سیلین

Ampicillin

مشخصات داروی آمپی سیلین


 • نام های تجاری خارجی Ampicillin
 • دسته دارویی آمپی سیلین
 • مصرف آمپی سیلین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف آمپی سیلین در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف آمپی سیلین


 • Ampicillin

 • موارد استفاده آمپی سیلین
 • آمپی سیلین در رده درمانی آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام قرار دارد و در درمان عفونت های باکتریایی، درمان یا پیشگیری از اندوکاردیت عفونی تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف آمپی سیلین
 • آنتی بیوتیک آمپی سیلین را سر ساعت با فواصل زمانی منظم استفاده کنید؛ در مصرف آمپی سیلین ترجیح بر مصرف با معده خالی و یا ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا است.

  مصرف مایعات کافی توصیه می شود، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.

  عوارض جانبی مصرف آمپی سیلین

  تهوع، استفراغ، اسهال از عوارض جانبی عمومی آمپی سیلین است؛ اما بروز هر گونه از موارد ذیل را سریع به پزشک معالج خود گزارش دهید:

  • بروز دانه های پوستی
  • اسهال مداوم
  • تورم صورت، زبان، دهان، گلو
  • تنگی قفسه سینه

  در صورتی که بیماری تحت درمان بدتر شود یا اینکه پس از اتمام دوره دارویی بهبود نیابد، گزارش کنید.

 • نحوه مصرف آمپی سیلین
 • با معده خالی ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا استفاده کنید. برخی از فرآورده ها حاوی سدیم می باشند. 

  تداخلات دارویی آمپی سیلین


  • Ampicillin

  غذا: غذا باعث کاهش جذب آمپی سیلین می شود؛ ممکن است باعث کاهش غلظت سرمی شود. سر ساعت مشخص با فواصل زمانی برابر استفاده کنید، ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا استفاده کنید. مایعات کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. 

  برچسب آمپی سیلین


  محصولات تجاری آمپی سیلین در ایران


  دارو سازی فارابی
 • آمپی سیلین کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آمپی سیلین)
 • آمپی سیلین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • آمپی سیلین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • آفا شیمی
 • آمپی سیلین کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آمپی سیلین)
 • آفامپی پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • آفامپی پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • آمپیکسیل پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپیکسیل پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپیکسیل پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپی باکتام پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g/0.5 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین / سولباکتام)
 • آمپی باکتام پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 g/1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین / سولباکتام)
 • داروسازی دانا
 • آمپیرال کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آمپی سیلین)
 • آمپی ویل پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپیرال پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • آمپی ویل پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپی ویل پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپی سول پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 g/1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین / سولباکتام)
 • آمپی سول پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g/0.5 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین / سولباکتام)
 • Pfizer Italia Srl
 • دیوسید پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g/0.5 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین / سولباکتام)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی آمپی سیلین

  500 mg

  کپسول نرم

  250 mg

  کپسول نرم

  1 g

  پودر برای تزریق

  250 mg

  پودر برای تزریق

  500 mg

  پودر برای تزریق

  125 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  250 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون


  داروهای مرتبط