میرتازاپین

Mirtazapine
Mirtazapine

موارد استفاده میرتازاپین

درمان افسردگی

توصیه مصرف میرتازاپین

ممکن است 2 تا 3 هفته طول بکشد تا نتایج دلخواه از دارو به دست آید. روزی یک بار در زمان خواب مصرف کنید. از مصرف الکل بپرهیزید. به اندازه کافی مایعات مصرف کنید مگر اینکه به شما گفته شود مصرف مایعات را محدود کنید. ممکن است شما خواب‌آلودگی، سرگیجه، احساس سبکی سر، تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، خشکی دهان یا افت فشارخون وضعیتی را تجربه کنید. موارد زیر را گزارش دهید: بی‌خوابی، بیقراری یا گیجی مداوم؛ افکار خودکشی؛ گرفتگی، لرزش یا ضعف عضلانی یا تغییر در راه رفتن؛ تنگی نفس یا مشکل در تنفس؛ درد قفسه سینه، تپش قلب یا ضربان سریع قلب؛ تغییر در الگوی ادراری؛ تغییر در بینایی یا درد چشم؛ زرد شدن چشم‌ها یا پوست؛ مدفوع بی‌رنگ یا ادرار تیره یا بدتر شدن شزایط.

Soltab: قرص به گونه‌ای فرموله شده که روی زبان بدون آب حل شود.

نحوه مصرف میرتازاپین

برخی فراورده‌ها ممکن است حاوی فنیل‌آلانین باشند.

نام های تجاری خارجی
 • Remeron SolTab®
 • Remeron®
دسته دارویی

ضد افسردگی، آنتاگونیست آلفا-2

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Mirtazapine and its active metabolite are found in breast milk, with higher levels in the hindmilk than foremilk. Adverse events have not been observed in nursing infants. The manufacturer recommends that caution be used if administered to a breast-feeding woman.

داروسازی مداوا
 • میرتازاپین قرص خوراکی 30 mg (قرص میرتازاپین)
 • تدبیر کالای جم
 • میرتازاپین قرص خوراکی 15 mg (قرص میرتازاپین)
 • میرتازاپین قرص خوراکی 45 mg (قرص میرتازاپین)
 • میرتازاپین قرص خوراکی 7.5 mg (قرص میرتازاپین)
 • رپیزاپین قرص خوراکی 30 mg (قرص میرتازاپین)
 • رپیزاپین قرص خوراکی 15 mg (قرص میرتازاپین)
 • رپیزاپین قرص خوراکی 7.5 mg (قرص میرتازاپین)
 • رپیزاپین قرص خوراکی 45 mg (قرص میرتازاپین)
 • Santa Cruz Biotechnology, Inc.
 • رمرون قرص خوراکی 30 mg (قرص میرتازاپین)
 • اکتوورکو
 • تازادپ قرص خوراکی 30 mg (قرص میرتازاپین)
 • تازادپ قرص خوراکی 15 mg (قرص میرتازاپین)
 • تازادپ قرص خوراکی 45 mg (قرص میرتازاپین)
 • تازادپ قرص خوراکی 7.5 mg (قرص میرتازاپین)
 • Eurogenerics
 • میرتازاپین قرص خوراکی 30 mg (قرص میرتازاپین)
 • اتانول: ممکن است سرکوب سیستم عصبی را بیشتر کند؛ در مصرف همزمان افزایش اثرات را پایش کنید. به بیمار در مورد اثرات هشدار داده شود.

  گیاهان/مواد مغذی دارویی: از مصرف هوفاریقون بپرهیزید (ممکن است سطح میرتازاپین را کاهش دهد). از مصرف سنبل‌الطیب، هوفاریقون، اس‌آدنوزیل متیونین و کاوا بپرهیزید (ممکن است سرکوب سیستم عصبی مرکزی را بیشتر کنند).

  اشکال دارویی موجود در ایران

  7.5 .mg

  قرص

  15 mg

  قرص

  30 mg

  قرص

  45 mg

  قرص

  15 mg

  قرص بازشونده دهانی

  30 mg

  قرص بازشونده دهانی

  45 mg

  قرص بازشونده دهانی


  داروهای مرتبط