میدازولام

Midazolam

مشخصات داروی میدازولام


 • نام های تجاری خارجی Midazolam
 • دسته دارویی میدازولام
 • مصرف میدازولام در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: D شواهد مثبت بر وجود خطر در صورت استفاده وجود دارد.

توصیه مصرف میدازولام


 • Midazolam

 • موارد استفاده میدازولام
 • به عنوان آرام بخش قبل از عمل؛ آرام بخش متوسط ​​قبل از روش های تشخیصی یا رادیوگرافی؛ آرامش بخش در ICU

 • توصیه مصرف میدازولام
 • از مصرف همزمان آن با الکل خودداری کنید.

 • نحوه مصرف میدازولام
 • از مصرف همزمان فرم شربت خوراکی آن با آبمیوه گریپ‌فوروت خودداری کنید.

  تداخلات دارویی میدازولام


  • Midazolam

  اتانول: اتانول باعث افزایش بروز افسردگی می‌شود. مدیریت این تداخل: از مصرف همزمان آن با اتانول خودداری کنید.

  غذا: آبمیوه گریپ‌فوروت باعث افزایش غلظت سرمی داروی میدازولام می‌شود. مدیریت این تداخل: از مصرف همزمان فرم خوراکی این دارو با آبمیوه گریپ‌فوروت خودداری کنید.

  گیاهان/ مکمل‌های دارویی: گیاه هوفاریقون باعث کاهش سطح میدازولام و افزایش احتمال بروز افسردگی می‌شود. سنبل‌الطیب، کاوا و آب قاشقی نیز باعث افزایش احتمال بروز افسردگی می‌شوند. مدیریت این تداخل: از مصرف همزمان این دارو با هوفاریقون، سنبل‌الطیب، کاوا و آب قاشقی خودداری کنید.

  برچسب میدازولام


  محصولات تجاری میدازولام در ایران


  کارخانجات دارو پخش
 • میدازولام تزریقی پرنترال 5 mg/1mL 1mL(تزریقی میدازولام)
 • میدازولام تزریقی پرنترال 5 mg/1mL 3mL(تزریقی میدازولام)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • زودالم تزریقی پرنترال 5 mg/1mL 1mL(تزریقی میدازولام)
 • زودالم تزریقی پرنترال 5 mg/1mL 3mL(تزریقی میدازولام)
 • داروسازی تهران شیمی
 • میداماکس تزریقی پرنترال 5 mg/1mL 1mL(تزریقی میدازولام)
 • میداماکس تزریقی پرنترال 5 mg/1mL 3mL(تزریقی میدازولام)
 • داروسازی اکسیر
 • میدازولکس تزریقی پرنترال 5 mg/1mL 3mL(تزریقی میدازولام)
 • میدازولکس تزریقی پرنترال 5 mg/1mL 1mL(تزریقی میدازولام)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.