متوکسالن

Methoxsalen
Methoxsalen (Systemic)

موارد استفاده متوکسالن

متوکسالن جهت درمان علامتی سوریازیس شدید، درمان تشکیل لک در پیسی و درمان کمکی تظاهرات پوستی لمفوما تجویز می گردد.

توصیه مصرف متوکسالن

 • متوکسالن با درمان فرابنفش به صورت کمکی استفاده می شود.
 • جهت کاهش تهوع، داروی خوراکی بایستی با غذا یا شیر استفاده شود.
 • تماس خود را با نور خورشید طبق راهنمایی های درمانگر خود کنترل کنید.
 • در صورت سوختن، ایجاد تاول و یا خارش پوستی با درمانگر خود بلافاصله مشورت کنید. 

نحوه مصرف متوکسالن

 • جهت کاهش تهوع، کپسول متوکسالن را با غذا یا شیر مصرف کنید.
 • از مصرف غذاهای حاوی فوروکومارین (شامل لیمو، انجیر، جعفری، کرفس، گل میخک، خردل و هویج) اجتناب نمایید.
Methoxsalen (Topical)

موارد استفاده متوکسالن

محلول موضعی متوکسالن جهت رنگ زایی پوست در ویتیلیگو (پیسی؛ یک بیماری پوستی است که در بخش هایی از پوست، لکه های سفید بوجود می آید.) تجویز می گردد.

توصیه مصرف متوکسالن

 • متوکسالن به همراه درمان توسط نور فرابنفش کاربرد دارد.
 • تماس خود را با نور مستقیم خورشید مطابق دستور درمانگر خود کنترل کنید.
 • در صورت بروز سوزش، تاول، خارش پوست به سرعت درمانگر خود را مطلع سازید. 
نام های تجاری خارجی
 • 8-MOP®
 • Oxsoralen-Ultra®
 • Uvadex®
 • Oxsoralen®
دسته دارویی

سورالن

سورالن

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C/D (Uvadex®)

شیردهی
Cls Pharma
 • ملادینین قرص خوراکی 10 mg (قرص متوکسالن)
 • دارو سازی بهوزان
 • متوکسالن-بهوزان محلول موضعی 1 % 30mL(محلول متوکسالن)
 • Taj Pharmaceuticals Ltd
 • ملانوزیل محلول موضعی 1 % 30mL(محلول متوکسالن)
 • غلظت سرمی متوکسالن در صورتی که با غذا استفاده شود، ممکن است افزایش یابد. تهوع می تواند بعد ازمصرف اتفاق بیفتد. کپسول بایستی با غذا یا شیر استفاده شود. از مصرف غذاهای حاوی فوروکومارین اجتناب کنید (لیمو، انجیر، جعفری، کرفس، میخک، خردل، هویج).

  اشکال دارویی موجود در ایران

  1 %

  محلول

  10 mg

  قرص