آموکسی سیلین

Amoxicillin

مشخصات داروی آموکسی سیلین


 • نام های تجاری خارجی Amoxicillin
  • Moxatag™
 • دسته دارویی آموکسی سیلین
 • مصرف آموکسی سیلین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.

توصیه مصرف آموکسی سیلین


 • Amoxicillin

 • موارد استفاده آموکسی سیلین
 • از آموکسی سیلین جهت درمان عفونت گوش میانی، عفونت های ایجاد شده توسط میکروارگانیسم های حساس درگیر کننده سیستم تنفسی فوقانی و تحتانی، پوست، مجاری ادراری، پیشگیری از اندوکاردیت عفونی در بیماران تحت جراحی و فرآیند های دندان پزشکی، بخشی از رژیم چند دارویی H. Pylori استفاده می شود.

 • توصیه مصرف آموکسی سیلین
 • دوزهای داروی آموکسی سیلین را سر ساعت مشخص استفاده کنید.

  می توانید این دارو را با شیر، آب میوه و غذا استفاده کنید؛ مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.

  عوارض جانبی داروی آموکسی سیلین

  ممکن است تهوع، استفراغ و اسهال ایجاد کند. اما موارد ذیل را به پزشک مالج خود گزارش کنید:

  • تنگی نفس
  • راش
  • خارش
  • کهیر
  • خون ریزی یا کبودی غیر عادی
  • اسهال مداوم
  • علایم بروز عفونت های فرصت طلب (گلودرد غیر عادی، تب، لرز، خستگی، برفک دهان، ترشحات واژن)
  • تغییرات عصبی (گیجی، بی قراری، سرگیجه، بی خوابی)
  • عدم بهبود شرایط با بدتر شدن بیماری

 • نحوه مصرف آموکسی سیلین
 • می توانید با غذا مصرف کنید. برخی از فرآورده ها حاوی فنیل آلانین می باشند. 

  Moxatag:  

  ۱ ساعت قبل از اتمام غذا استفاده کنید. 

  تداخلات دارویی آموکسی سیلین


  برچسب آموکسی سیلین


  محصولات تجاری آموکسی سیلین در ایران


  داروسازی تولید دارو
 • آموکسی سیلین کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آموکسی سیلین)
 • داروسازی کوثر
 • آموکسی سیلین کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آموکسی سیلین)
 • ایراموکس قرص خوراکی 500 mg (قرص آموکسی سیلین)
 • ایراموکس بی دی پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 400 mg/5 mL 70mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • ایراموکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • ايراموكس بي دی پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5 mL 70mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • ایراموکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • الحاوی
 • آموکسی سیلین-الحاوی کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آموکسی سیلین)
 • آموکسی سیلین-الحاوی کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آموکسی سیلین)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • آموکسی سیلین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • آموکسی سیلین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • آفا شیمی
 • آفاموکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • آفاموکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • آفاموکس کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آموکسی سیلین)
 • آفاموکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 400 mg/5 mL 70mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • آفاموکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5 mL 70mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • آفاموکس کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آموکسی سیلین)
 • داروسازی دانا
 • آموراکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • آموراکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • آموراکس کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آموکسی سیلین)
 • آموراکس کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آموکسی سیلین)
 • دارو سازی فارابی
 • فاراموکس بي دي پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5 mL 70mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • فاراموکس قرص خوراکی 500 mg (قرص آموکسی سیلین)
 • فاراموکس بی دی پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 400 mg/5 mL 70mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • فاراموکس قرص جویدنی خوراکی 250 mg (قرص جویدنی آموکسی سیلین)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • آموکسیل پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آموکسی سیلین)
 • آموکسیل کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آموکسی سیلین)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی آموکسی سیلین

  250 mg

  کپسول نرم

  500 mg

  کپسول نرم

  125 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  200 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  250 mg

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  250 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  400 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  500 mg

  قرص

  875 mg

  قرص

  250 mg

  قرص جویدنی

  125 mg

  قرص بازشونده

  250 mg

  قرص بازشونده


  داروهای مرتبط