متاکولین

Methacholine
Methacholine

موارد استفاده متاکولین

تشخیص افزایش فعالیت مسیرهای تنفسی

نام های تجاری خارجی
  • Provocholine®
دسته دارویی

ترکیب تشخیصی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Methapharm Inc.
  • پرووکولین اینهالر استنشاقی 5 mg/1mL 20mL(اینهالر متاکولین کلراید)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    100 mg/ml

    اینهالر