متاکولین

Methacholine

مشخصات داروی متاکولین


 • نام های تجاری خارجی Methacholine
  • Provocholine®
 • دسته دارویی متاکولین
 • مصرف متاکولین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف متاکولین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف متاکولین


 • Methacholine

 • موارد استفاده متاکولین
 • تشخیص افزایش فعالیت مسیرهای تنفسی

  برچسب متاکولین


  محصولات تجاری متاکولین در ایران


  Methapharm Inc.
 • پرووکولین اینهالر استنشاقی 5 mg/1mL 20mL(اینهالر متاکولین کلراید)
 • به اشتراک بگذارید