مروپنم

Meropenem
Meropenem

موارد استفاده مروپنم

درمان عفونت داخل شکمی (التهاب آپاندیس و صفاق)، درمان مننژیت باکتریایی ایجاد شده توسط S. pneumonia، H. influenza، N.menengitis در کودکان بزرگتر از ۳ سال، درمان عفونت های پیشرفته پوست و ساختارهای وابسته

درمان عفونت مجاری تنفسی تحتانی (ذات الریه اکتسابی از جامعه و بیمارستانی)، عفونت مجاری ادراری، عفونت تناسلی، عفونت خونی، درمان مننژیت باکتریایی در بزرگسالان توسط S. pneumonia، H.influenza، N.menegitis

توصیه مصرف مروپنم

این دارو صرفا به روش تزریقی تجویز می شود. به سرعت هر گونه سوزش، درد، تورم یا قرمزی در محل تزریق را گزارش کنید. مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. ممکن است تهوع، استفراغ، اسهال و سردرد ایجاد کند. موارد ذیل را گزارش کنید: عوارض گوارشی مداوم، اسهال مداوم، زخم دهانی، تنگی نفس، سردرد، تغییرات عصبی (آشفتگی، هذیان). 

نحوه مصرف مروپنم

برخی از فرآورده ها حاوی سدیم می باشند. 

نام های تجاری خارجی
 • Merrem® I.V.
دسته دارویی

آنتی بیوتیک، کارباپنم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

It is not known if meropenem is excreted in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering meropenem to breast-feeding women. Most penicillins and carbapenems are safe for use in breast-feeding. Nondose-related effects could include modification of bowel flora.

داروسازی اکسیر
 • مروپنم-اکسیر پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • مروپنم-اکسیر پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • مروپنم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • البرز دارو
 • مروپنم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • Astrazeneca
 • مرونم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • مرونم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • داروسازی دانا
 • مروکسان پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • مروکسان پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • مروپن پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • مروپن پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • دارودرمان پارس
 • مروکسیپم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • مروکسیپم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • آفا شیمی
 • آفاپنم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • آفاپنم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی مروپنم)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  1 g

  پودر برای تزریق

  500 mg

  پودر برای تزریق