مفنامیک اسید

Mefenamic Acid
Mefenamic Acid

موارد استفاده مفنامیک اسید

تسکین کوتاه مدت دردهای خفیف تا متوسط شامل درد قاعدگي

نحوه مصرف مفنامیک اسید

می تواند همراه با غذا ، شیر و یا شربت انتی اسید مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Ponstel®
دسته دارویی

داروی ضد التهاب غیر استروییدی (NSAID)، خوراکی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Trace amounts of mefenamic acid may be present in breast milk. Breast-feeding is not recommended by the manufacturer.

داروسازی جالینوس
 • مفنامیک اسید کپسول خوراکی 250 mg (کپسول مفنامیک اسید)
 • الحاوی
 • مفنامیک اسید-الحاوی کپسول خوراکی 250 mg (کپسول مفنامیک اسید)
 • دارو سازی حکیم
 • مفنامیک اسید-حکیم کپسول خوراکی 250 mg (کپسول مفنامیک اسید)
 • ایران ناژو
 • مفنامیک اسید-ناژو کپسول خوراکی 250 mg (کپسول مفنامیک اسید)
 • اتانول: از مصرف الکل خوددراي شود. (به دلیل افزایش تحریک مخاط معده) 

  ترکیبات گیاهی: از مصرف الفالفا، انیسون، بيلبري، پنجه گربه، گل مغربی، بابونه، زنجبیل، ژينکو، جينسينگ، دانه انگور، چای سبز، شیرین بیان و ... خودداری شود.

   

  اشکال دارویی موجود در ایران

  250 mg

  کپسول نرم


  داروهای مرتبط