آمونیوم آلوم

Ammonium Alum

مشخصات داروی آمونیوم آلوم


  • نام های تجاری خارجی Ammonium Alum
  • دسته دارویی آمونیوم آلوم
  • مصرف آمونیوم آلوم در بارداری

توصیه مصرف آمونیوم آلوم


به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی آمونیوم آلوم

-

بالک


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲