مبندازول

Mebendazole
Mebendazole

موارد استفاده مبندازول

درمان انگل های مختلف

توصیه مصرف مبندازول

قرص ها را می توانید بجوید، یا کاملا قورت دهید یا خرد کنید و با غذا مخلوط کنید. مصرف آب میوه را در رژیم غذایی خود افزایش دهید. کلیه اعضای خانواده و دوستان نزدیک بایستی دارو را مصرف کنند. جهت کاهش احتمال عفونت مجدد، دست ها و ناخن ها را با آب داغ و صابون، قبل از خوردن غذا و قبل و بعد از دستشویی رفتن بشویید. دست ها را به دهان خود نزدیک نکنید. توالت خود را ضدعفونی کنید، لباس زیر و ملافه خود را با آب داغ و صابون بشویید. با پای برهنه بر روی زمین یا چمن نروید و نشینید. ممکن است درد شکمی، تهوع، استفراغ، ریزش مو (برگشت پذیر) ایجاد کند. راش پوستی یا خارش، خستگی غیرعادی، گلو درد، اسهالی که برطرف نشود، استفراغ، تغییرات عصبی. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

ضد کرم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Since only 2% to 10% of mebendazole is absorbed, it is unlikely that it is excreted in breast milk in significant quantities (CDC, 2010)

مهردارو
  • مبندازول قرص جویدنی خوراکی 100 mg (قرص جویدنی مبندازول)
  • غذا: غلظت سرمی مبندازول در صورتی که با غذا مصرف شود، ممکن است افزایش یابد. 

    اشکال دارویی موجود در ایران

    100 mg

    قرص جویدنی