واکسن سرخک+اوریون+سرخجه

Measles+Mumps+Rubella Vaccine

مشخصات داروی واکسن سرخک+اوریون+سرخجه


 • نام های تجاری خارجی Measles+Mumps+Rubella Vaccine
 • Brand Names: US 

  • M-M-R II

  Brand Names: Canada 

  • M-M-R II;
  •  
  • Priorix
 • دسته دارویی واکسن سرخک+اوریون+سرخجه
 • مصرف واکسن سرخک+اوریون+سرخجه در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف واکسن سرخک+اوریون+سرخجه


 • Measles+Mumps+Rubella Vaccine

برچسب واکسن سرخک+اوریون+سرخجه


محصولات تجاری واکسن سرخک+اوریون+سرخجه در ایران


Serum Institute Of India
 • واکسن سرخک/اوریون/سرخجه پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 {dose} 0.5mL(پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی واکسن سرخک / اوریون / سرخجه)
 • واکسن سرخک/اوریون/سرخجه پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 {dose} (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی واکسن سرخک / اوریون / سرخجه)
 • واکسن سرخک/اوریون/سرخجه پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 10 {dose} (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی واکسن سرخک / اوریون / سرخجه)
 • واکسن سرخک/اوریون/سرخجه پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 {dose} (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی واکسن سرخک / اوریون / سرخجه)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی واکسن سرخک+اوریون+سرخجه

  -

  پودر لیوفیلیزه تزریقی