منیزیم هیدروکسید

Magnesium Hydroxide

مشخصات داروی منیزیم هیدروکسید


 • نام های تجاری خارجی Magnesium Hydroxide
  • Fleet® Pedia-Lax™ Chewable Tablet [OTC]
  • Little Phillips'® Milk of Magnesia [OTC]
  • Milk of Magnesia [OTC]
  • Milk of Magnesium [OTC]
  • Phillips'® Milk of Magnesia [OTC]
 • دسته دارویی منیزیم هیدروکسید
 • مصرف منیزیم هیدروکسید در بارداری

توصیه مصرف منیزیم هیدروکسید


 • Magnesium Hydroxide

 • موارد استفاده منیزیم هیدروکسید
 • درمان کوتاه‌مدت یبوست و اسید زیاد معده، ملیّن

 • نحوه مصرف منیزیم هیدروکسید
 • برخی فراورده‌ها ممکن است حاوی سدیم باشند.

  برچسب منیزیم هیدروکسید


  محصولات تجاری منیزیم هیدروکسید در ایران


  عماد درمان پارس
 • منیزیم هیدروکسید-عماد سوسپانسیون خوراکی 8 % 240mL(سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید)
 • آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون عماد سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • نیک سامان دارو
 • منیزیم هیدروکسید نیکسادا سوسپانسیون خوراکی 8 % 240mL(سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید)
 • آلومینیوم/منیزیم-نیکسادا سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/5 mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید)
 • آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون نیکسادا سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
 • مینوماگ سوسپانسیون خوراکی 8 % 240mL(سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید)
 • آلومینیوم ام جی اس-مینو سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • داروسازی تولید دارو
 • لاکس-مل سوسپانسیون خوراکی 8 % 240mL(سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید)
 • گسترال سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • آلومینیوم ام جی اس قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg/25 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • دارو سازی سها
 • مگنی میلک سوسپانسیون خوراکی 8 % 240mL(سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید)
 • سهاژل سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/5 mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید)
 • آلومینیوم ام جی سها قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید)
 • مالوژل-اس سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • البرز دارو
 • لاکسی ژل سوسپانسیون خوراکی 8 % 240mL(سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید)
 • آدی ژل سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/5 mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید)
 • آدی ژل-اس سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 10mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • آدی ژل-اس سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • آدیژل-اس قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg/25 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • مانتره دارو
 • اسید بلاک قرص جویدنی خوراکی 10 mg/800 mg/165 mg (قرص جویدنی فاموتیدین / کلسیم کربنات / منیزیم هیدروکساید)
 • داروسازی امین
 • کلسیفام-ام جی قرص جویدنی خوراکی 10 mg/800 mg/165 mg (قرص جویدنی فاموتیدین / کلسیم کربنات / منیزیم هیدروکساید)
 • الحاوی
 • پپتی لاک قرص جویدنی خوراکی 10 mg/800 mg/165 mg (قرص جویدنی فاموتیدین / کلسیم کربنات / منیزیم هیدروکساید)
 • آلومینیوم ام جی-الحاوی قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید)
 • آلومینیوم ام جی اس-الحاوی قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg/25 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • مهردارو
 • آلومینیوم ام جی قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید)
 • باختر بیوشیمی
 • دوژل-اس قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg/25 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • پور سینا
 • آلومینیوم ام جی اس سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • دارو سازی حکیم
 • آلومینیوم هیدروکساید/منیزیوم هیدروکساید/سایمتیکون قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg/25 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • آسا دارو طوس
 • آلومینیوم هیدروکساید/منیزیوم هیدروکساید/سایمتیکون سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.