منیزیم هیدروکسید

Magnesium Hydroxide

مشخصات داروی منیزیم هیدروکسید


 • نام های تجاری خارجی Magnesium Hydroxide
  • Fleet® Pedia-Lax™ Chewable Tablet [OTC]
  • Little Phillips'® Milk of Magnesia [OTC]
  • Milk of Magnesia [OTC]
  • Milk of Magnesium [OTC]
  • Phillips'® Milk of Magnesia [OTC]
 • دسته دارویی منیزیم هیدروکسید
 • مصرف منیزیم هیدروکسید در بارداری

توصیه مصرف منیزیم هیدروکسید


 • Magnesium Hydroxide

 • موارد استفاده منیزیم هیدروکسید
 • درمان کوتاه‌مدت یبوست و اسید زیاد معده، ملیّن

 • نحوه مصرف منیزیم هیدروکسید
 • برخی فراورده‌ها ممکن است حاوی سدیم باشند.

  برچسب منیزیم هیدروکسید


  محصولات تجاری منیزیم هیدروکسید در ایران


  عماد درمان پارس
 • منیزیم هیدروکسید-عماد سوسپانسیون خوراکی 8 % 240mL(سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید)
 • نیک سامان دارو
 • منیزیم هیدروکسید نیکسادا سوسپانسیون خوراکی 8 % 240mL(سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید)
 • داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
 • مینوماگ سوسپانسیون خوراکی 8 % 240mL(سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید)
 • داروسازی تولید دارو
 • لاکس-مل سوسپانسیون خوراکی 8 % 240mL(سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید)
 • دارو سازی سها
 • مگنی میلک سوسپانسیون خوراکی 8 % 240mL(سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید)
 • البرز دارو
 • لاکسی ژل سوسپانسیون خوراکی 8 % 240mL(سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید)
 • مانتره دارو
 • اسید بلاک قرص جویدنی خوراکی 10 mg/800 mg/165 mg (قرص جویدنی فاموتیدین / کلسیم کربنات / منیزیم هیدروکساید)
 • داروسازی امین
 • کلسیفام-ام جی قرص جویدنی خوراکی 10 mg/800 mg/165 mg (قرص جویدنی فاموتیدین / کلسیم کربنات / منیزیم هیدروکساید)
 • الحاوی
 • پپتی لاک قرص جویدنی خوراکی 10 mg/800 mg/165 mg (قرص جویدنی فاموتیدین / کلسیم کربنات / منیزیم هیدروکساید)
 • به اشتراک بگذارید