آملودیپین+والزارتان

Amlodipine + Valsartan

مشخصات داروی آملودیپین+والزارتان


توصیه مصرف آملودیپین+والزارتان


 • Amlodipine and Valsartan

 • موارد استفاده آملودیپین+والزارتان
 • درمان پرفشاری خون

 • توصیه مصرف آملودیپین+والزارتان
 • هر دارویی را مشاهده کنید.

 • نحوه مصرف آملودیپین+والزارتان
 • از مصرف نمکهای جایگزین حاوی پتاسیم خوداری کنید. ممکن است با یا بدون غذا مصرف شود.

  تداخلات دارویی آملودیپین+والزارتان


  • Amlodipine and Valsartan

  غذا: سرعت و میزان جذب والزارتان را به ترتیب 50 و 40 درصد کاهش میدهد.

  گیاه/ غذای دارویی:  از مصرف دونگ کوئی برای پرفشاری خون خودداری شود(فعالیت استروژنی دارد).از مصرف افدرا، یوهمبین و جینسینگ خودداری شود(ممکن است پرفشاری را بدتر کند). از مصرف سیر خودداری شود زیرا ممکن است اثرات ضد پرفشاری خون را افزایش دهد.

  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی آملودیپین+والزارتان

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص


  داروهای مرتبط

  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲