آملودیپین+والزارتان

Amlodipine + Valsartan

مشخصات داروی آملودیپین+والزارتان


توصیه مصرف آملودیپین+والزارتان


 • Amlodipine and Valsartan

 • موارد استفاده آملودیپین+والزارتان
 • درمان پرفشاری خون

 • توصیه مصرف آملودیپین+والزارتان
 • هر دارویی را مشاهده کنید.

 • نحوه مصرف آملودیپین+والزارتان
 • از مصرف نمکهای جایگزین حاوی پتاسیم خوداری کنید. ممکن است با یا بدون غذا مصرف شود.

  تداخلات دارویی آملودیپین+والزارتان


  • Amlodipine and Valsartan

  غذا: سرعت و میزان جذب والزارتان را به ترتیب 50 و 40 درصد کاهش میدهد.

  گیاه/ غذای دارویی:  از مصرف دونگ کوئی برای پرفشاری خون خودداری شود(فعالیت استروژنی دارد).از مصرف افدرا، یوهمبین و جینسینگ خودداری شود(ممکن است پرفشاری را بدتر کند). از مصرف سیر خودداری شود زیرا ممکن است اثرات ضد پرفشاری خون را افزایش دهد.

  به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی آملودیپین+والزارتان

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص


  داروهای مرتبط