لوراتادین+سودوافدرین

Loratadine+Pseudoephedrine

مشخصات داروی لوراتادین+سودوافدرین


توصیه مصرف لوراتادین+سودوافدرین


 • Loratadine and Pseudoephedrine

 • موارد استفاده لوراتادین+سودوافدرین
 • قرص آهسته رهش لوراتادین+سودوافدرین جهت تسکین موقتی علایم رینیت آلرژیک فصلی، بقیه‌ی آلرژی‌های تنفسی یا سرماخوردگی جویز می گردد.

 • توصیه مصرف لوراتادین+سودوافدرین
 • هر کدام از داروها جداگانه دیده شود.

  تداخلات دارویی لوراتادین+سودوافدرین


  • Loratadine and Pseudoephedrine

  اتانول: ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی مرکزی شود؛ در مصرف همزمان افزایش اثرات مورد پایش قرار گیرد. به بیمار در مورد اثرات هشدار داده شود.

  به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی لوراتادین+سودوافدرین

  -

  قرص طولانی رهش


  داروهای مرتبط