لوپیناویر+ریتوناویر

Lopinavir+Ritonavir
Lopinavir and Ritonavir

موارد استفاده لوپیناویر+ریتوناویر

درمان ایدز در ترکیب با سایر ترکیبات ضد ویروس

توصیه مصرف لوپیناویر+ریتوناویر

موارد فردی را بررسی کنید.

نحوه مصرف لوپیناویر+ریتوناویر

محلول بهتر است همراه با غذا مصرف شود.

قرص می تواند با غذا یا بدون غذا مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Kaletra®
دسته دارویی

ترکیب ضد رتروویروس، مهارکننده پروتئاز

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Maternal or infant antiretroviral therapy does not completely eliminate the risk of postnatal HIV transmission. In addition, multiclass-resistant virus has been detected in breast-feeding infants despite maternal therapy. Therefore, in the United States, where formula is accessible, affordable, safe, and sustainable, and the risk of infant mortality due to diarrhea and respiratory infections is low, complete avoidance of breast-feeding by HIV-infected women is recommended to decrease potential transmission of HIV (DHHS [perinatal], 2011).

Emcure
 • لوپیناویر/ریتوناویر قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوپیناویر/ ریتوناویر)
 • Macleods Pharmaceuticals Limited
 • لوپیناویر/ریتوناویر قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوپیناویر/ ریتوناویر)
 • غذا: رژیم غذایی متوسط تا پرچرب، غلظت بیشینه و سطح زیر نمودار لوپیناویر/ریتوناویر را با محلول خوراکی افزایش می دهد در حالیکه تغییرات چشمگیری با قرص دیده نشده است. مدیریت: محلول خوراکی را با غذا، و قرص را با غذا یا بدون غذا میل کنید.

  گیاه/ مواد مغذی دارویی: هوفاریقون ممکن است سطح مهارگرهای پروتئاز را کاهش دهد و منجر به مقاومت های احتمالی شود. سیر ممکن است غلظت سرمی مهارکننده های پروتئاز را کاهش دهد.

  مدیریت: مصرف همزمان این دو دارو با هوفاریقون ممنوع است. از مصرف سیر پرهیز کنید.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  قرص

  -

  کپسول نرم

  -

  قرص


  داروهای مرتبط
  لیدوکایین+هیدروکورتیزون بیحس‌کننده/کورتیکواستروئید ترکیب ضد هموروئید
  کاپتوپریل مهارکننده‌ی (Angiotensin-Converting-Enzyme (ACE
  آتازاناویر+ریتوناویر ترکیب ضد رترو ویروس، مهارکننده‌ی پروتئاز
  ونلافاکسین ضد افسردگی، مهارکننده بازجذب سروتونین/نوراپی نفرین
  دورزولامید+تیمولول بتابلاکر، غیر انتخابی مهارکننده کربنیک انیدراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
  اتامبوتول+ایزونیازید+ریفامپین ترکیب ضد سل
  ريسپريدون ترکیب ضد مانیا ترکیب ضد سایکوز، آتیپیکال
  کینین ترکیب ضد مالاریا
  پروکائین آمید ترکیب ضد آریتمی، کلاس la
  ایتراکونازول ترکیب ضد قارچ، خوراکی
  دیفن هیدرامین مشتق اتانول آمین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول
  دیفن هیدرامین+آمونیوم کلراید مشتق اتانول آمین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول
  برینزولامید+تیمولول بتابلاکر، غیر انتخابی مهارکننده کربنیک انیدراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
  پروپرانولول ترکیب ضد آنژین ترکیب ضد آریتمی، کلاس ll بتابلاکر، غیرانتخابی
  آميودارون ترکیب ضد آریتمی، کلاس III
  بیشتر