آملودیپین+آتوروستاتین

Amlodipine + Atorvastatin

مشخصات داروی آملودیپین+آتوروستاتین


 • نام های تجاری خارجی Amlodipine + Atorvastatin
 • US:Caduet

  Canada:Caduet

 • دسته دارویی آملودیپین+آتوروستاتین
 • مصرف آملودیپین+آتوروستاتین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: X 

توصیه مصرف آملودیپین+آتوروستاتین


 • Amlodipine+Atorvastatin

برچسب آملودیپین+آتوروستاتین


محصولات تجاری آملودیپین+آتوروستاتین در ایران


داروسازی تهران دارو
 • آملودیپین/آتورواستاتین قرص خوراکی 5 mg/20 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / آتورواستاتین (بصورت کلسیم))
 • آملودیپین/آتورواستاتین قرص خوراکی 5 mg/10 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / آتورواستاتین (بصورت کلسیم))
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی آملودیپین+آتوروستاتین

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص