لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید

Lisinopril+Hydrochlorothiazide

مشخصات داروی لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید


  • نام های تجاری خارجی Lisinopril+Hydrochlorothiazide
  • US: Zestoretic
    Canada: Apo-Lisinopril/Hctz; Mylan-Lisinopril/Hctz; Sandoz-Lisinopril/Hctz; Teva-Lisinopril/Hctz (Type P); Teva-Lisinopril/Hctz (Type Z); Zestoretic

  • دسته دارویی لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید
  • مصرف لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: D شواهد مثبت بر وجود خطر در صورت استفاده وجود دارد.

توصیه مصرف لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید


  • Lisinopril+Hydrochlorothiazide
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید

-

قرص

-

قرص

-

قرص