لیوتیرونین

Liothyronine

مشخصات داروی لیوتیرونین


 • نام های تجاری خارجی Liothyronine
  • Cytomel®
  • Triostat®
 • دسته دارویی لیوتیرونین
 • مصرف لیوتیرونین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: A مطالعات انسانی خطری را نشان نداده اند.
 • مصرف لیوتیرونین در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف لیوتیرونین


 • Liothyronine

 • موارد استفاده لیوتیرونین
 • خوراکی: درمان کمکی یا جایگزین در کم کاری تیروئید، کنترل گواتر غیر سمی، روش کمکی تشخیصی

  تزریق وریدی: درمان کمای میکسدما/پروکما

 • توصیه مصرف لیوتیرونین
 • درمان جایگزینی تیروئید معمولا در کل زندگی انجام می شود. دارو را صبح قبل از صبحانه استفاده کنید. آنتی اسیدها یا مکمل آهن طی ۸ ساعت از مصرف داروی تیروئید استفاده نکنید. موارد ذیل را گزارش کنید: درد قفسه سینه، تپش قلب شدیدگ عرق کردن زیاد یا عدم تحمل گرما، بی قراری، خستگی. 

  برچسب لیوتیرونین


  محصولات تجاری لیوتیرونین در ایران


  Unimark Remedies Ltd.
 • لیوتیرونین قرص خوراکی 25 ug (قرص لیوتیرونین سدیم)
 • Uni-pharma
 • تی3 قرص خوراکی 25 ug (قرص لیوتیرونین سدیم)
 • Adit Lifesciences
 • میتونین قرص خوراکی 25 ug (قرص لیوتیرونین سدیم)
 • Abdi Ibrahim
 • تیرومل قرص خوراکی 25 ug (قرص لیوتیرونین سدیم)
 • Intas Pharmaceuticals Ltd
 • لتیروکس قرص خوراکی 25 ug (قرص لیوتیرونین سدیم)
 • به اشتراک بگذارید