لیدوکایین+پریلوکایین

Lidocaine+Prilocaine
Lidocaine and Prilocaine

موارد استفاده لیدوکایین+پریلوکایین

لیدوکایین+پریلوکایین جهت ایجاد بی حسی موضعی بر روی پوست سالم جهت جراحی های خفیف مثل گذاشتن کانولا در رگ و یا ونیپانکچر (دسترسی به رگ جهت نمونه گیری یا درمان)، در پروسه های دردناک مثل گرفتن مایع نخاعی و یا برداشت یک لایه نازک از پوست جهت پیوند، در جراحی های سطحی مثل جراحی بافت مخاطی ناحیه تناسلی، به عنوان کمکی در بی حسی موضعی در بافت مخاطی ناحیه تناسلی استفاده می شود.

ژل دندانی لیدوکایین+پریلوکایین نیز جهت ایجاد بی حسی در بافت اطراف دندان در جرم گیری یا فرآیندهای کار کردن با ریشه دندان تجویز می شود.

توصیه مصرف لیدوکایین+پریلوکایین

به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. صفحه ی دارویی لیدوکایین رو حتما مطالعه کنید.

نام های تجاری خارجی
  • EMLA®
  • Oraqix®
دسته دارویی

بی حس کننده موضعی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

See individual agents.

عماد درمان پارس
  • لیدوکایین/پریلوکایین عماد کرم موضعی 2.5 %/2.5 % 30g(کرم لیدوکائین / پریلوکائین)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    -

    کرم


    داروهای مرتبط