آملودیپین

Amlodipine

مشخصات داروی آملودیپین


توصیه مصرف آملودیپین


 • AmLODIPine

 • موارد استفاده آملودیپین
 • قرص آملودیپین در درمان فشاری خون بالا، درمان آنژین پایدار مزمن و علامتی، درمان آنژین ناشی از تنگ شدن عروق که تائید شده یا مشکوک است (پرینزمتال)، جلوگیری از بستری شدن بیمار قلبی-عروقی که بیماری آن اثبات شده (این مورد محدود به بیماران بدون سابقه ایست قلبی و یا میزان پمپاژ خون کمتر از ۴۰% می باشد) تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف آملودیپین
 • قرص آملودیپین ممکن است در شما سردرد و یبوست ایجاد کند؛ اما در صورت بروز عوارض جانبی آملودیپین به یکی از اشکال زیر، حتما داروساز یا پزشک خود را در جریان قرار دهید:

  • سردردی که کم نشود
  • یبوست شدید
  • تورم صورت یا سایر اندام ها
  • افزایش وزن
  • تغییر وضعیت تنفسی
  • بدتر شدن درد یا فشار در قفسه سینه

 • نحوه مصرف آملودیپین
 • این دارو می تواند بدون توجه به زمان غذا خوردن مصرف شود. 

  تداخلات دارویی آملودیپین


  • AmLODIPine

  آب گریپ فوروت ممکن است مقدار اندکی سطح آملودیپین را افزایش دهد. 

  گیاه هوفاریقون ممکن است باعث کاهش سطح آملودیپین شود. از مصرف گیاهانی که خاصیت افزایندگی بر روی فشار خون دارند، خودداری کنید از جمله برگ بو، توت مار آبی، فلفل کاین، ترکیبات افدرا، زنجبیل، جینسینگ (آمریکایی)، کولا و شیرین بیان) 

  همچنین از مصرف گیاهانی که خاصیت کاهندگی فشار خون دارند پرهیز کنید از جمله توت مار سیاه، خشخاش، گل حسن یوسف، سیر، گل مهر طلا، زالزالک، دارواش، گل تلفونی، گنه گنه، کیسه کیشیش. 

  برچسب آملودیپین


  محصولات تجاری آملودیپین در ایران


  مهردارو
 • آملودیپین قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین بزیلات)
 • داروسازی امین
 • نوروین قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین بزیلات)
 • نوروین قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • داروسازی و مکملهای غذایی حیاتی کارن
 • آملودیپین قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • آملودیپین / والسارتان قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • داروسازی جالینوس
 • آملودیپین قرص خوراکی 10 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • آملودیپین قرص خوراکی 2.5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • داروسازی آریا
 • آملودیپین آریا قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • سبحان دارو
 • آملودیپین- سبحان قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • آتورمیکس-سبحان قرص خوراکی 5 mg/20 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / آتورواستاتین (بصورت کلسیم))
 • دارو سازی سها
 • آملودیپین سها قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
 • آملودیپین مینو قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • آملودیپین-شفا قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • دارو سازی طب مفید نیکان
 • آملودیپین / والسارتان قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • آملودیپین / والسارتان قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • مداوسک قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • دیپیتان قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • دیپیتان قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • داروسازی تولید دارو
 • آملوتیدی قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • داروسازی تهران دارو
 • آملوتد قرص خوراکی 10 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • آملوتد قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • واساران -آ قرص خوراکی 5 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • واساران -آ قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • واساران -آ قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • داروسازی ثنامد
 • آملوژین قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • آملوژین قرص خوراکی 10 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • آملودیپین / والسارتان - ثنامد قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • آملودیپین / والسارتان - ثنامد قرص خوراکی 5 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • Krka, D. D., Novo Mesto
 • آملوبر قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • Pfizer
 • نوروسک قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • Cipla
 • آملوپرس قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • داروسازی تهران شیمی
 • آنژیوواسک قرص خوراکی 5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات))
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • والزومیکس قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • والزومیکس قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • والزومیکس قرص خوراکی 5 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • والزومیکس-اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/160 mg/12.5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • والزومیکس-اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/160 mg/12.5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی سامی ساز
 • والفورت قرص خوراکی 5 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • والفورت قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • والفورت قرص خوراکی 10 mg/320 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • والفورت قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • والفورت قرص خوراکی 5 mg/320 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • والفورت اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/160 mg/12.5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • والفورت اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/160 mg/12.5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • والفورت اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/160 mg/25 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • والفورت اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/160 mg/25 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • کوشان فارمد
 • سینومیکس قرص خوراکی 5 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • سینومیکس قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • سینومیکس قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • اکتوورکو
 • اکتوور والوسپ قرص خوراکی 5 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • اکتوور والوسپ قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • اکتوور والوسپ قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • Novartis
 • اکسفورج قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • اکسفورج قرص خوراکی 5 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • اکسفورج قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • ویرا لیان گروه
 • اکس فولار قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • لابراتوارهای رازک
 • آموستاتین قرص خوراکی 5 mg/20 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / آتورواستاتین (بصورت کلسیم))
 • باختر بیوشیمی
 • بایوتور پلاس قرص خوراکی 5 mg/10 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / آتورواستاتین (بصورت کلسیم))
 • بایوتور پلاس قرص خوراکی 5 mg/20 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / آتورواستاتین (بصورت کلسیم))
 • البرز دارو
 • لیپیواس قرص خوراکی 5 mg/20 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / آتورواستاتین (بصورت کلسیم))
 • کارخانجات دارو پخش
 • زیبتال آ قرص خوراکی 10 mg/5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / بیزوپرولول فومارات)
 • زیبتال آ قرص خوراکی 10 mg/10 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / بیزوپرولول فومارات)
 • زیبتال آ قرص خوراکی 5 mg/10 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / بیزوپرولول فومارات)
 • داروسازی بهستان
 • بهفورج قرص خوراکی 5 mg/160 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • بهفورج قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی آملودیپین

  10 mg

  قرص

  2.5 .mg

  قرص

  5 mg

  قرص


  داروهای مرتبط