لیدوکایین+اپی‌نفرین

Lidocaine+Epinephrine

مشخصات داروی لیدوکایین+اپی‌نفرین


 • نام های تجاری خارجی Lidocaine+Epinephrine
 • Brand Names: US 

  • D-Care 100X;
  •  
  • Lignospan Forte;
  •  
  • Lignospan Standard;
  •  
  • Xylocaine MPF With Epinephrine;
  •  
  • Xylocaine With Epinephrine

  Brand Names: Canada 

  • Xylocaine With Epinephrine
 • دسته دارویی لیدوکایین+اپی‌نفرین
 • مصرف لیدوکایین+اپی‌نفرین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.

توصیه مصرف لیدوکایین+اپی‌نفرین


 • Lidocaine+Epinephrine

برچسب لیدوکایین+اپی‌نفرین


محصولات تجاری لیدوکایین+اپی‌نفرین در ایران


New Stetic
 • لیدوکائین/اپی نفرین تزریقی پرنترال 20 mg/12.5 ug/1mL 1.8mL(تزریقی لیدوکائین / اپی نفرین)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی لیدوکایین+اپی‌نفرین

  -

  تزریقی

  -

  تزریقی