لووتیروکسین

Levothyroxine
Levothyroxine

موارد استفاده لووتیروکسین

درمان کم کاری تیروئید

توصیه مصرف لووتیروکسین

این درمان عموما مادام العمر است. دارو را صبح، نیم ساعت قبل از صبحانه میل کنید. تا ۴ ساعت پس از مصرف این دارو، ضد اسید یا فرآورده های آهن مصرف نکنید. موارد ذیل را گزارش کنید: درد قفسه سینه، ضربان قلب شدید، عدم تحمل گرما، عرق کردن بیش از حد، افزایش اضطراب، بی قراری، رخوت. 

نحوه مصرف لووتیروکسین

دارو بایستی با معده خالی نیم ساعت قبل از غذا مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Levothroid®
 • Levoxyl®
 • Synthroid®
 • Tirosint®
 • Unithroid®
دسته دارویی

محصولات تیرویید

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

A

شیردهی

Thyroid hormones are minimally found in breast milk. The amount of endogenous thyroxine found in breast milk does not influence infant plasma thyroid values. Levothyroxine was not found to cause adverse events to the infant or mother during breast-feeding. Adequate thyroid hormone concentrations are required to maintain normal lactation. Appropriate levothyroxine doses should be continued during breast-feeding.

Merck Kgaa
 • یوتیروکس قرص خوراکی 50 ug (قرص لووتیروکسین سدیم)
 • یوتیروکس قرص خوراکی 100 ug (قرص لووتیروکسین سدیم)
 • Merck Serono
 • یوتیروکس قرص خوراکی 75 ug (قرص لووتیروکسین سدیم)
 • یوتیروکس قرص خوراکی 25 ug (قرص لووتیروکسین سدیم)
 • یوتیروکس قرص خوراکی 150 ug (قرص لووتیروکسین سدیم)
 • ایران هورمون
 • لووکسین قرص خوراکی 50 ug (قرص لووتیروکسین سدیم)
 • لووکسین قرص خوراکی 100 ug (قرص لووتیروکسین سدیم)
 • لووکسین قرص خوراکی 75 ug (قرص لووتیروکسین سدیم)
 • داروسازی ابوریحان
 • لووتین قرص خوراکی 100 ug (قرص لووتیروکسین سدیم)
 • لووتین قرص خوراکی 50 ug (قرص لووتیروکسین سدیم)
 • غذا: مصرف لووتیروکسین با غذا باعث کاهش فراهمی زیستی و در نتیجه کاهش غلظت سرمی تیروکسین می شود که منجر به بروز علائم کم کاری تیرویید می گردد. آرد سویا ( موجود در فرآوروه های نوزادان)، غذای تخم پنبه، گردو، فیبرهای غذایی ممکن است باعث کاهش جذب لووتیروکسین از لوله گوارشی شوند. بنابرین صبح با معده خالی حداقل نیم ساعت قبل از غذا مصرف شود. در صورتی  که با غذایی که از راه لوله وارد روده می شود، تجویز شود بایستی دز آن افزایش یابد.