لوودوپا+کربی‌دوپا+انتاکاپن

Levodopa+ Carbidopa+ Entacapon

مشخصات داروی لوودوپا+کربی‌دوپا+انتاکاپن


توصیه مصرف لوودوپا+کربی‌دوپا+انتاکاپن


 • Levodopa, Carbidopa, and Entacapone

 • موارد استفاده لوودوپا+کربی‌دوپا+انتاکاپن
 • درمان بیماری پارکینسون با علت نامشخص

 • توصیه مصرف لوودوپا+کربی‌دوپا+انتاکاپن
 • به هر یک از داروها جداگانه مراجعه کنید.

 • نحوه مصرف لوودوپا+کربی‌دوپا+انتاکاپن
 • میتواند بدون توجه به وعده غذایی خورده شود. مصرف پروتئین را بین وعده‌های غذایی در طول روز تقسیم کنید تا از نوسانات جذب لوودوپا پیشگیری شود. مکملهای آهن و مولتی‌ویتامین همراه با مواد معدنی را با فاصله از دارو مصرف کنید.

  تداخلات دارویی لوودوپا+کربی‌دوپا+انتاکاپن


  • Levodopa, Carbidopa, and Entacapone

  غذا: رژیم‌های پر پروتئین و افزایش اسید معده ممکن است جذب لوودوپا را به تاخیر بندازد. آهن ممکن است فراهمی زیستی لوودوپا را کاهش دهد. گزارش شده است که انتاکاپن باعث شلات شدن آهن میشود و کاهش سطح آهن خون در کارازمایی‌های بالینی مشاهده شده است؛ هرچند که آنمی با اهمیت بالینی مشاهده نشده است.

  برچسب لوودوپا+کربی‌دوپا+انتاکاپن


  محصولات تجاری لوودوپا+کربی‌دوپا+انتاکاپن در ایران


  Novartis
 • استالوو قرص خوراکی 100 mg/25 mg/200 mg
 • استالوو قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg/200 mg
 • استالوو قرص خوراکی 150 mg/37.5 mg/200 mg
 • فن آوریهای نوین دارویی آتیه
 • استاپارکین قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg/200 mg
 • استاپارکین قرص خوراکی 100 mg/25 mg/200 mg
 • استاپارکین قرص خوراکی 200 mg/50 mg/200 mg
 • رامو فارمین
 • انتادورام قرص خوراکی 100 mg/25 mg/200 mg
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی لوودوپا+کربی‌دوپا+انتاکاپن

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص


  داروهای مرتبط