استامینوفن

Acetaminophen

مشخصات داروی استامینوفن


 • نام های تجاری خارجی Acetaminophen
  • Acephen™ [OTC]
  • APAP 500 [OTC]
  • Aspirin Free Anacin® Extra Strength [OTC]
  • Cetafen® Extra [OTC]
  • Cetafen® [OTC]
  • Excedrin® Tension Headache [OTC]
  • Feverall® [OTC]
  • Infantaire [OTC]
  • Little Fevers™ [OTC]
  • Mapap® Arthritis Pain [OTC]
  • Mapap® Children's [OTC]
  • Mapap® Extra Strength [OTC]
  • Mapap® Infant's [OTC]
  • Mapap® Junior Rapid Tabs [OTC]
  • Mapap® [OTC]
  • Non-Aspirin Pain Reliever [OTC]
  • Nortemp Children's [OTC]
  • Ofirmev™
  • Pain & Fever Children's [OTC]
  • Pain Eze [OTC]
  • RapiMed® Children's [OTC]
  • RapiMed® Junior [OTC]
  • Silapap Children's [OTC]
  • Silapap Infant's [OTC]
  • Triaminic™ Children's Fever Reducer Pain Reliever [OTC]
  • Tylenol® 8 Hour [OTC]
  • Tylenol® Arthritis Pain Extended Relief [OTC]
  • Tylenol® Children's Meltaways [OTC]
  • Tylenol® Children's [OTC]
  • Tylenol® Extra Strength [OTC]
  • Tylenol® Infant's Concentrated [OTC]
  • Tylenol® Jr. Meltaways [OTC]
  • Tylenol® [OTC]
  • Valorin Extra [OTC]
  • Valorin [OTC]
 • دسته دارویی استامینوفن
 • مصرف استامینوفن در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C (intravenous)

توصیه مصرف استامینوفن


 • Acetaminophen

 • موارد استفاده استامینوفن
 • استامینوفن یک داروی آزاد جهت تسکین و درمان درد و تب ضعیف تا متوسط در دسترس است. همچنین جهت درمان دردهای متوسط تا شدید، مصرف وریدی تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف استامینوفن
  1. در مصرف خوراکی استامینوفن، آن را با غذا یا شیر مصرف کنید.
  2. در هنگام مصرف این دارو، از مصرف الکل، داروهای نسخه ای و غیر نسخه ای حاوی استامینوفن اجتناب کنید.
  3. دوز مصرفی را کمتر از حداکثر دوز تعیین شده با توجه به سن و گروه نگه دارید؛ در صورت مصرف دوز بیشتر، آن را به پزشک معالج خود گزارش دهید.

  عوارض جانبی استامینوفن

  این دارو باعث کاهش التهاب نمی شود؛ پس در صورت نیاز با درمانگر خود در خصوص تجویز ضد التهاب مشورت نمایید.

  موارد ذیل را به پزشک معالج خود گزارش دهید:

  • خون ریزی غیر عادی ( در مدفوع، دهان و ادرار)
  • کبودی
  • خستگی غیر عادی و ضعف
  • درد شکم
  • زرد شدن چشم
  • از دست رفتن اشتها

 • نحوه مصرف استامینوفن
 • برخی از فرآورده های این دارو ممکن است حاوی فنیل آلانین یا سدیم باشد. 

  تداخلات دارویی استامینوفن


  • Acetaminophen

  اتانول: مصرف بیش از حد الکل ممکن است باعث افزایش خطر سمیت کبدی ناشی از استامینوفن شود. از مصرف الکل اجتناب کنید یا مصرف آن را به کمتر از سه بار در روز محدود کنید. 

  غذا: سرعت جذب در هنگام مصرف با غذا ممکن است کاهش یابد. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: هوفاریقون ممکن است باعث کاهش غلظت استامینوفن شود.

  برچسب استامینوفن


  قرص آباکاویر | قرص استامینوفن | شیاف استامینوفن | محلول استامینوفن | سوسپانسیون استامینوفن | محلول تزریقی استامینوفن | کدئین فسفات | قرص برای تهیه محلول استامینوفن | کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن | محلول غلیظ تزریقی استامینوفن | کپسول استامینوفن | کافئین | ایبوپروفن | شربت استامینوفن | کلرفنیرامین | دکسترومتورفان | فنیل افرین | گایافنزین | دیفن هیدرامین | کپسول حاوی مایع استامینوفن | کلرفنیرآمین | محلول | قطره استامینوفن | سوسپانسیون | قرص آباکاویر | قرص استامینوفن | شیاف استامینوفن | محلول استامینوفن | سوسپانسیون استامینوفن | محلول تزریقی استامینوفن | کدئین فسفات | قرص برای تهیه محلول استامینوفن | کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن | محلول غلیظ تزریقی استامینوفن | کپسول استامینوفن | کافئین | ایبوپروفن | شربت استامینوفن | کلرفنیرامین | دکسترومتورفان | فنیل افرین | گایافنزین | دیفن هیدرامین | کپسول حاوی مایع استامینوفن | کلرفنیرآمین | محلول | قطره استامینوفن | سوسپانسیون

  محصولات تجاری استامینوفن در ایران


  داروسازی سامی ساز
 • استامینوفن قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • پانافن کافئین قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • پانافن کدئین قرص خوراکی 300 mg/20 mg (قرص استامینوفن / کدئین فسفات)
 • روزدارو
 • استامینوفن قرص خوراکی 325 mg (قرص استامینوفن)
 • روزافن قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • کافی پین کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • عماد درمان پارس
 • استامینوفن-عماد شیاف مقعدی 325 mg (شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن-عماد شیاف مقعدی 125 mg (شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن-عماد سوسپانسیون خوراکی 120 mg/5mL 120mL(سوسپانسیون استامینوفن)
 • کارخانجات دارو پخش
 • استامینوفن شیاف مقعدی 325 mg (شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن محلول، قطره خوراکی 100 mg/1mL 15mL(محلول، قطره استامینوفن)
 • استامینوفن محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 100mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • دی پی فن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی آرنیکا سلامت
 • استامینوفن شیاف مقعدی 125 mg (شیاف استامینوفن)
 • ایران ناژو
 • استامینوفن-ناژو شیاف مقعدی 125 mg (شیاف استامینوفن)
 • دارو سازی حکیم
 • استامینوفن-حکیم قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • استامینوفن-حکیم قرص خوراکی 325 mg (قرص استامینوفن)
 • استامینوفن - حکیم سوسپانسیون خوراکی 120 mg/5mL 120mL(سوسپانسیون استامینوفن)
 • استامینوفن-حکیم محلول، قطره خوراکی 100 mg/1mL 15mL(محلول، قطره استامینوفن)
 • استامینوفن/کدئین-حکیم قرص خوراکی 300 mg/20 mg (قرص استامینوفن / کدئین فسفات)
 • تایلوکیم اکسترا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • ایکافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی جالینوس
 • استامینوفن-جالینوس قرص خوراکی 325 mg (قرص استامینوفن)
 • استامینوفن-جالینوس قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • پلاس فن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • کدافئین قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • داروسازی آریا
 • استامینوفن آریا قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • استامینوفن آریا قرص خوراکی 325 mg (قرص استامینوفن)
 • کدامول قرص خوراکی 300 mg/20 mg (قرص استامینوفن / کدئین فسفات)
 • آریافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • تاینوفن قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • داروسازی تولید دارو
 • استامینوفن محلول خوراکی 120 mg/5mL 60mL(محلول استامینوفن)
 • آکسار قرص خوراکی 162.5 mg/32.5 mg/325 mg (قرص استامینوفن / کافئین / استیل سالیسیلیک اسید (آ/ث/آ ))
 • تیدی فن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • تیدی فلو شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • تریپل کلد شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • رلیکول قرص خوراکی 325 mg/5 mg/2 mg (قرص استامینوفن / فنیل افرین / کلرفنیرآمین)
 • فور کلد تیدی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • رامو فارمین
 • استامینوفن محلول خوراکی 120 mg/5mL 120mL(محلول استامینوفن)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • استامینوفن-شفا قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • استامینوفن-شفا قرص خوراکی 325 mg (قرص استامینوفن)
 • استامینوفن/کافئین-شفا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • استامینوفن/کدئین-شفا قرص خوراکی 300 mg/20 mg (قرص استامینوفن / کدئین فسفات)
 • شفافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • استامینوفن سوسپانسیون خوراکی 120 mg/5mL 120mL(سوسپانسیون استامینوفن)
 • آکوفین قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • داروسازی بهسا
 • استامینوفن بهسا شیاف مقعدی 125 mg (شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن بهسا محلول خوراکی 120 mg/5mL 60mL(محلول استامینوفن)
 • استامینوفن بهسا محلول، قطره خوراکی 100 mg/1mL 15mL(محلول، قطره استامینوفن)
 • دارو سازی سها
 • استامینوفن سها قرص خوراکی 325 mg (قرص استامینوفن)
 • استامینوفن سها قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • استامینوفن سها سوسپانسیون خوراکی 120 mg/5mL 120mL(سوسپانسیون استامینوفن)
 • آسیفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • نیک سامان دارو
 • استامینوفن نیکسادا محلول خوراکی 120 mg/5mL 60mL(محلول استامینوفن)
 • استامینوفن نیکسادا محلول، قطره خوراکی 100 mg/1mL 15mL(محلول، قطره استامینوفن)
 • نیکساکلد شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • دارو سازی بهوزان
 • استامینوفن-بهوزان شیاف مقعدی 325 mg (شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن-بهوزان شیاف مقعدی 125 mg (شیاف استامینوفن)
 • داروسازی ثنامد
 • استامینوفن - ثنامد قرص جوشان خوراکی 500 mg (قرص جوشان استامینوفن)
 • گلادیفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی ابوریحان
 • استامینوفن محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 150 mg/1mL 6.7mL(محلول غلیظ تزریقی استامینوفن)
 • داروسازی فاتک شیمی پارس
 • استامینوفن / کدئین قرص خوراکی 300 mg/20 mg (قرص استامینوفن / کدئین فسفات)
 • تایلوتک قرص خوراکی 500 mg/200 mg (قرص استامینوفن / ایبوپروفن)
 • پاناتک کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • پاناپین قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • پاناگریپ -سی کپسول خوراکی 200 mg/25 mg/2.5 mg/150 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / کلرفنیر آمین / ویتامین سی)
 • داروسازی اکسیر
 • استامینوفن/کدئین-اکسیر قرص خوراکی 300 mg/20 mg (قرص استامینوفن / کدئین فسفات)
 • استامینوفن/کدئین-اکسیر قرص خوراکی 300 mg/10 mg (قرص استامینوفن / کدئین فسفات)
 • تایلوفن سوسپانسیون خوراکی 120 mg/5mL 120mL(سوسپانسیون استامینوفن)
 • تایلوفن محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 150 mg/1mL 6.7mL(محلول غلیظ تزریقی استامینوفن)
 • کامپی فن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • مهبان دارو
 • استامینوفن/اکسی کدون قرص خوراکی 325 mg/5 mg (قرص استامینوفن / اکسی کدون هیدروکلراید)
 • استامینوفن/اکسی کدون قرص خوراکی 325 mg/10 mg (قرص استامینوفن / اکسی کدون هیدروکلراید)
 • اکسینوفن قرص خوراکی 325 mg/10 mg (قرص استامینوفن / اکسی کدون هیدروکلراید)
 • اکسینوفن قرص خوراکی 325 mg/5 mg (قرص استامینوفن / اکسی کدون هیدروکلراید)
 • داروسازی تهران دارو
 • استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • استامین قرص خوراکی 325 mg (قرص استامینوفن)
 • استامین قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • استامین اکسترا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • استامین کامپاند کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • استامین کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 500 mg (کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • استامین کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 325 mg (کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • داروسازی امین
 • آمیفن محلول، قطره خوراکی 100 mg/1mL 15mL(محلول، قطره استامینوفن)
 • آمیفن اکسترا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • آمیفن پلاس کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • بیبی کلد شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • دکستا کلد-سی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • کوریزان کودکان درد و تب محلول خوراکی 120 mg/5mL 120mL(محلول استامینوفن)
 • کدیمال قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • کوریزان کودکان درد و تب محلول خوراکی 120 mg/5mL 60mL(محلول استامینوفن)
 • کدیمال قرص خوراکی 325 mg (قرص استامینوفن)
 • کوریزان کودکان درد و تب سوسپانسیون خوراکی 120 mg/5mL 120mL(سوسپانسیون استامینوفن)
 • کدیمال اکسترا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • کدیمکس کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • کداست قرص خوراکی 300 mg/20 mg (قرص استامینوفن / کدئین فسفات)
 • کوریزان کودکان سرماخوردگی و آنفلوانزا شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • کوریزان ویتامین سی کپسول خوراکی 200 mg/25 mg/2.5 mg/150 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / کلرفنیر آمین / ویتامین سی)
 • B. Braun Melsungen Ag
 • پاراستامول بی.براون محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 50mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • پاراستامول بی.براون محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 100mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • Uni-pharma
 • اپوتل محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 150 mg/1mL 6.7mL(محلول غلیظ تزریقی استامینوفن)
 • Generis
 • پاراستامول ژنریس محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 100mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان
 • استاگروفن قرص خوراکی 325 mg (قرص استامینوفن)
 • استاگروفن قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • استاگروفن محلول، قطره خوراکی 100 mg/1mL 15mL(محلول، قطره استامینوفن)
 • زاگرو-پین قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • داروسازی دانا
 • استاژل کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 500 mg (کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • استاژل کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 325 mg (کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • استاژل-سی کپسول حاوی مایع خوراکی 300 mg/20 mg (کپسول حاوی مایع استامینوفن / کدئین فسفات)
 • ژلوفن کامپاند کپسول حاوی مایع خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول حاوی مایع استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • تدبیر کالای جم
 • تاینی فن قرص برای تهیه محلول خوراکی 160 mg (قرص برای تهیه محلول استامینوفن)
 • تاینی فن قرص برای تهیه محلول خوراکی 80 mg (قرص برای تهیه محلول استامینوفن)
 • تاینی فن قرص برای تهیه محلول خوراکی 125 mg (قرص برای تهیه محلول استامینوفن)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • استاجکت محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 150 mg/1mL 6.7mL(محلول غلیظ تزریقی استامینوفن)
 • داروسازی ثامن
 • ثاموستامول محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 50mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • ثاموستامول محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 100mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
 • مینوفن محلول خوراکی 120 mg/5mL 60mL(محلول استامینوفن)
 • مینوفن کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 500 mg (کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • مینوفن محلول خوراکی 120 mg/5mL 120mL(محلول استامینوفن)
 • البرز دارو
 • پاراتل سوسپانسیون خوراکی 120 mg/5mL 120mL(سوسپانسیون استامینوفن)
 • پاراتل محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 150 mg/1mL 6.7mL(محلول غلیظ تزریقی استامینوفن)
 • اکسدرال قرص خوراکی 250 mg/65 mg/250 mg (قرص آ/ث/آ)
 • آ ث آ قرص خوراکی 162.5 mg/32.5 mg/325 mg (قرص استامینوفن / کافئین / استیل سالیسیلیک اسید (آ/ث/آ ))
 • راکسال کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • اوکسین داروی وشت
 • پدی تایل سوسپانسیون خوراکی 160 mg/5mL 60mL(سوسپانسیون استامینوفن)
 • داروسازی خوارزمی
 • ولوتیل قرص خوراکی 325 mg (قرص استامینوفن)
 • ولوتیل محلول، قطره خوراکی 100 mg/1mL 15mL(محلول، قطره استامینوفن)
 • ولوتیل محلول خوراکی 120 mg/5mL 60mL(محلول استامینوفن)
 • ليتو خوارزمي ولوتيل محلول خوراکی 120 mg/5mL 120mL(محلول استامینوفن)
 • ولوتیل قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • پاراك فن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • نوريزموکو شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • نوريز کلد شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • نوريز کاف شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • ایران آوند فر
 • آفی ستامول شیاف مقعدی 125 mg (شیاف استامینوفن)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • پدیامکس سوسپانسیون خوراکی 120 mg/5mL 120mL(سوسپانسیون استامینوفن)
 • پدیامکس سوسپانسیون، قطره خوراکی 100 mg/1mL 15mL(سوسپانسیون، قطره استامینوفن)
 • دی بی- کلد شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • دی بی- فن شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • Pharma Bavaria
 • پارافیوسیو محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 50mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • پارافیوسیو محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 100mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • واریان فارمد
 • پیرومول محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 150 mg/1mL 6.7mL(محلول غلیظ تزریقی استامینوفن)
 • صنعتی کیمیدارو
 • تایلانول قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • تایلانول محلول، قطره خوراکی 100 mg/1mL 15mL(محلول، قطره استامینوفن)
 • دلتافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • Carysfort Health care
 • تیپول 75 میلی گرم(شیاف استامینوفن)
 • داروسازی زهراوی
 • استاپرل کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 325 mg (کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • استاپرل کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 500 mg (کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • نواپرل کپسول حاوی مایع خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول حاوی مایع استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی پورا طب گستر ایرانیان
 • مای-تافن کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 325 mg (کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • Genpharma
 • پاراستامول-جی.ای.اس محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 100mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • Fresenius Kabi
 • پاراستامول کابی محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 50mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • پاراستامول کابی محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 100mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • داروسازی تهران شیمی
 • پاراستامین محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 50mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • پاراستامین محلول تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 100mL(محلول تزریقی استامینوفن)
 • تری نوپین کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • پارانوپین قرص خوراکی 300 mg/20 mg (قرص استامینوفن / کدئین فسفات)
 • کیش مدیفارم
 • مگافن قرص خوراکی 325 mg (قرص استامینوفن)
 • مگافن قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • مگافن اکسترا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • مگافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • مگافن پین کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • دارو سازی آرامیس فارمد
 • استافلش قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • فارماشیمی
 • ساسفن سوسپانسیون خوراکی 120 mg/5mL 120mL(سوسپانسیون استامینوفن)
 • فارماپین کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • باختر بیوشیمی
 • بایولنول قرص خوراکی 500 mg (قرص استامینوفن)
 • اکتوورکو
 • نوپایرو محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 150 mg/1mL 6.7mL(محلول غلیظ تزریقی استامینوفن)
 • اکتوفن اکسترا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • هیراد فارمد
 • تایلوپدیک سوسپانسیون، قطره خوراکی 100 mg/1mL 15mL(سوسپانسیون، قطره استامینوفن)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • تمپرافن کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 500 mg (کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • تمپرافن-سی کپسول حاوی مایع خوراکی 300 mg/20 mg (کپسول حاوی مایع استامینوفن / کدئین فسفات)
 • الحاوی
 • پاراکید سوسپانسیون، قطره خوراکی 100 mg/1mL 15mL(سوسپانسیون، قطره استامینوفن)
 • پاراکید سوسپانسیون خوراکی 120 mg/5mL 120mL(سوسپانسیون استامینوفن)
 • نوافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • ایران دارو
 • لگزانول قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • مرهم دارو
 • توژزیک قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • ام دی فن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • لابراتوارهای رازک
 • کات پین قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • رلیفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • رازوکلد شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • کیمیا آرا هرم
 • فوریمو پلاس قرص خوراکی 500 mg/200 mg (قرص استامینوفن / ایبوپروفن)
 • سبحان دارو
 • استاکدین قرص خوراکی 300 mg/20 mg (قرص استامینوفن / کدئین فسفات)
 • نیوفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی و مکملهای غذایی حیاتی کارن
 • کارنوفن کامپاند کپسول حاوی مایع خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول حاوی مایع استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی رها اصفهان
 • رهافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • ستادین-جی شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • ستادین-دی شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • ستادین دی-سی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • تولید مواد داروئی درسا دارو
 • دروفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی ریحانه اصفهان
 • ریفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • لومینوفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • دارو سازی فارابی
 • فارژزیک کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی مداوا
 • پینوا کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • تولیدی فاران شیمی تویسرکان
 • فاروکسیفن قرص خوراکی 325 mg/10 mg (قرص استامینوفن / اکسی کدون هیدروکلراید)
 • فاروکسیفن قرص خوراکی 325 mg/5 mg (قرص استامینوفن / اکسی کدون هیدروکلراید)
 • تچرا فارمد
 • اگزودیان قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • پارس دارو
 • نوبلژین قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • نیک آسا فارمد
 • پانادین-سی کپسول خوراکی 200 mg/25 mg/2.5 mg/150 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / کلرفنیر آمین / ویتامین سی)
 • دارویی البرز فارمد
 • لنیتون پلاس قرص خوراکی 325 mg/10 mg (قرص استامینوفن / اکسی کدون هیدروکلراید)
 • لنیتون پلاس قرص خوراکی 325 mg/5 mg (قرص استامینوفن / اکسی کدون هیدروکلراید)
 • پارسینه دیان طب
 • مریدوس قرص خوراکی 500 mg/200 mg (قرص استامینوفن / ایبوپروفن)
 • تولید مواد اولیه داروپخش
 • استامینوفن/ اکسی کدون هیدروکلراید قرص خوراکی 325 mg/5 mg (قرص استامینوفن / اکسی کدون هیدروکلراید)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی استامینوفن

  325 mg

  کپسول نرم

  500 mg

  کپسول نرم

  10 mg/ml

  محلول تزریقی

  150 mg/ml

  محلول تغلیظ شده تزریقی

  100 mg/ml

  محلول

  120 mg/ml

  محلول

  125 mg

  شیاف

  325 mg

  شیاف

  100 mg/ml

  سوسپانسیون

  120 mg/ml

  سوسپانسیون

  500 mg

  قرص

  325 mg

  قرص

  325 mg

  قرص

  125 mg

  TABLET, ORALLY DISINTEGRATING

  160 mg

  قرص بازشونده

  80 mg

  قرص بازشونده

  500 mg

  قرص جوشان

  500 mg

  قرص بازشونده دهانی

  250 mg

  قرص بازشونده دهانی


  داروهای مرتبط