استامینوفن

Acetaminophen
Acetaminophen

موارد استفاده استامینوفن

استامینوفن یک داروی آزاد جهت تسکین و درمان درد و تب ضعیف تا متوسط در دسترس است. همچنین جهت درمان دردهای متوسط تا شدید، مصرف وریدی تجویز می گردد.

توصیه مصرف استامینوفن

 1. در مصرف خوراکی استامینوفن، آن را با غذا یا شیر مصرف کنید.
 2. در هنگام مصرف این دارو، از مصرف الکل، داروهای نسخه ای و غیر نسخه ای حاوی استامینوفن اجتناب کنید.
 3. دوز مصرفی را کمتر از حداکثر دوز تعیین شده با توجه به سن و گروه نگه دارید؛ در صورت مصرف دوز بیشتر، آن را به پزشک معالج خود گزارش دهید.

عوارض جانبی استامینوفن

این دارو باعث کاهش التهاب نمی شود؛ پس در صورت نیاز با درمانگر خود در خصوص تجویز ضد التهاب مشورت نمایید.

موارد ذیل را به پزشک معالج خود گزارش دهید:

 • خون ریزی غیر عادی ( در مدفوع، دهان و ادرار)
 • کبودی
 • خستگی غیر عادی و ضعف
 • درد شکم
 • زرد شدن چشم
 • از دست رفتن اشتها

نحوه مصرف استامینوفن

برخی از فرآورده های این دارو ممکن است حاوی فنیل آلانین یا سدیم باشد. 

نام های تجاری خارجی
 • Acephen™ [OTC]
 • APAP 500 [OTC]
 • Aspirin Free Anacin® Extra Strength [OTC]
 • Cetafen® Extra [OTC]
 • Cetafen® [OTC]
 • Excedrin® Tension Headache [OTC]
 • Feverall® [OTC]
 • Infantaire [OTC]
 • Little Fevers™ [OTC]
 • Mapap® Arthritis Pain [OTC]
 • Mapap® Children's [OTC]
 • Mapap® Extra Strength [OTC]
 • Mapap® Infant's [OTC]
 • Mapap® Junior Rapid Tabs [OTC]
 • Mapap® [OTC]
 • Non-Aspirin Pain Reliever [OTC]
 • Nortemp Children's [OTC]
 • Ofirmev™
 • Pain & Fever Children's [OTC]
 • Pain Eze [OTC]
 • RapiMed® Children's [OTC]
 • RapiMed® Junior [OTC]
 • Silapap Children's [OTC]
 • Silapap Infant's [OTC]
 • Triaminic™ Children's Fever Reducer Pain Reliever [OTC]
 • Tylenol® 8 Hour [OTC]
 • Tylenol® Arthritis Pain Extended Relief [OTC]
 • Tylenol® Children's Meltaways [OTC]
 • Tylenol® Children's [OTC]
 • Tylenol® Extra Strength [OTC]
 • Tylenol® Infant's Concentrated [OTC]
 • Tylenol® Jr. Meltaways [OTC]
 • Tylenol® [OTC]
 • Valorin Extra [OTC]
 • Valorin [OTC]
دسته دارویی

ضد درد، متفرقه

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C (intravenous)

شیردهی

Low concentrations of acetaminophen are excreted into breast milk and can be detected in the urine of nursing infants. Adverse reactions have generally not been observed; however, a rash caused by acetaminophen exposure was reported in one breast-feeding infant.

دارو سازی حکیم
 • استامینوفن- حکیم 325(قرص استامینوفن)
 • استامینوفن-حکیم(قطره، محلول استامینوفن)
 • استامینوفن-حکیم 500 میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • استامینوفن - حکیم 120 میلی گرم در 5 میلی لیتر(سوسپانسیون استامینوفن)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • استامینوفن 500 میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • استامینوفن 120میلی گرم در 5 میلی لیتر 120 میلی لیتر(سوسپانسیون استامینوفن)
 • استامینوفن 100میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر(قطره، محلول استامینوفن)
 • داروسازی آرنیکا سلامت
 • استامینوفن 325 میلی گرم(شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن 125میلی گرم(شیاف استامینوفن)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • استامینوفن- شفا 500(قرص استامینوفن)
 • استامینوفن- شفا 325(قرص استامینوفن)
 • رامو فارمین
 • استامینوفن 120میلی گرم /5 میلی لیتر(محلول استامینوفن)
 • استامینوفن 500 میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • استامینوفن 120میلی گرم /5 میلی لیتر(محلول استامینوفن)
 • فارماشیمی
 • استامینوفن 125 میلی گرم(شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن 325 میلی گرم(شیاف استامینوفن)
 • ساسفن(سوسپانسیون استامینوفن)
 • داروسازی سامی ساز
 • استامینوفن 500میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • البرز دارو
 • استامینوفن 325 میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • پاراتل1گرم در 6/7میلی لیتر(محلول غلیظ تزریقی استامینوفن)
 • پاراتل 120 میلی گرم در 5 میلی لیتر-120 میلی لیتر(سوسپانسیون استامینوفن)
 • داروسازی شهید قاضی
 • استامینوفن 10 میلی گرم در 1 میلی لیتر(محلول تزریقی استامینوفن)
 • روزدارو
 • استامینوفن 325 میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • روزافن 500 میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • داروسازی ابوریحان
 • استامینوفن 125 میلی گرم(شیاف استامینوفن)
 • ایران ناژو
 • رکتال استامینوفن-ناژو 125(شیاف استامینوفن)
 • داروسازی آریا
 • استامینوفن آریا 500(قرص استامینوفن)
 • استامینوفن آریا 325(قرص استامینوفن)
 • دارو سازی طب مفید نیکان
 • استامینوفن 325(قرص استامینوفن)
 • داروسازی تولید دارو
 • استامینوفن 325 میلی گرم(شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن 120میلی گرم در 5 میلی لیتر 60میلی لیتر(محلول استامینوفن)
 • استامینوفن 100 میلی گرم در 1 میلی لیتر 15 میلی لیتر(قطره، محلول استامینوفن)
 • داروسازی امین
 • استامینوفن 120 میلی گرم / 5 میلی لیتر(محلول استامینوفن)
 • آمیفن 100 میلی گرم در 1میلی لیتر 15میلی لیتر(قطره، محلول استامینوفن)
 • نیک سامان دارو
 • استامینوفن نیکسادا 60میلی لیتر(محلول استامینوفن)
 • عماد درمان پارس
 • استامینوفن 125- عماد(شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن 325- عماد(شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن-عماد 120 میلی گرم در 5 میلی لیتر 120 میلی لیتر(سوسپانسیون استامینوفن)
 • داروسازی مداوا
 • استامینوفن 325میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • دارو سازی سها
 • استامینوفن 325 سها(قرص استامینوفن)
 • استامینوفن 500 سها(قرص استامینوفن)
 • استامینوفن سها 120 میلی گرم در 5 میلی لیتر 120 میلی لیتر خوراکی(سوسپانسیون استامینوفن)
 • داروسازی بهسا
 • استامینوفن بهسا 125میلی گرم(شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن بهسا 100میلی گرم در1میلی لیتر 15میلی لیتر خوراکی(قطره، محلول استامینوفن)
 • استامینوفن بهسا 120میلی گرم در 5میلی لیتر 60میلی لیتر خوراکی(محلول استامینوفن)
 • داروسازی جالینوس
 • استامینوفن 325- جالینوس(قرص استامینوفن)
 • استامینوفن 500- جالینوس(قرص استامینوفن)
 • کارخانجات دارو پخش
 • استامینوفن 325 میلی گرم-رکتال(شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن 125 میلی گرم-رکتال(شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن -100 میلی گرم در هر میلی لیتر -15 میلی لیتر(قطره، محلول استامینوفن)
 • لابراتوار دارو سازی آرایشی و بهداشتی مینا سهامی
 • استامینوفن 120 میلی گرم در5 میلی لیتر 60میلی لیتر(محلول استامینوفن)
 • لابراتوارهای رازک
 • استامینوفن 120میلی گرم در 5میلی لیتر 60میلی لیتر(محلول استامینوفن)
 • دارو سازی بهوزان
 • استامینوفن-بهوزان325 میلی گرم مقعدی(شیاف استامینوفن)
 • استامینوفن-بهوزان 125میلی گرم مقعدی(شیاف استامینوفن)
 • داروسازی خوارزمی
 • استامینوفن 120میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(محلول استامینوفن)
 • ولوتیل خوراکی 15 میلی لیتر(قطره، محلول استامینوفن)
 • B. Braun Melsungen Ag
 • پاراستامول بی براون 10 میلی گرم در میلی لیتر 50 میلی لیتری(محلول تزریقی استامینوفن)
 • پاراستامول بی براون 10 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی استامینوفن)
 • پاراستامول بی براون 10 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی استامینوفن)
 • پاراستامول بی براون 10 میلی گرم در میلی لیتر 100 میلی لیتری(محلول تزریقی استامینوفن)
 • داروسازی تهران دارو
 • استامین 325میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • استامین 325 میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • استامین 500 میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • استامین 500 میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • بازرگانی تدبیر کالای جم
 • تاینی فن 160 میلی گرم(قرص برای تهیه محلول استامینوفن)
 • تاینی فن 80 میلی گرم(قرص برای تهیه محلول استامینوفن)
 • تاینی فن 125میلی گرم(قرص برای تهیه محلول استامینوفن)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • کوریزان کودکان درد و تب 120میلی گرم در 5میلی لیتر120میلی لیتر(محلول استامینوفن)
 • کوریزان کودکان درد و تب 120میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(محلول استامینوفن)
 • کدیمال 500 میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • کدیمال 325 میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • داروسازی دانا
 • استاژل 325 میلی گرم(کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • استاژل 500 میلی گرم(کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • Generis
 • پاراستامول -ژنریس 10 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی استامینوفن)
 • پاراستامول ژنریس 10 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی استامینوفن)
 • Uni-pharma
 • آپوتل یک گرم(محلول غلیظ تزریقی استامینوفن)
 • دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان
 • استاگروفن 325(قرص استامینوفن)
 • استاگروفن 500(قرص استامینوفن)
 • استاگروفن(قطره، محلول استامینوفن)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • پدیامکس 120 میلی گرم در 5 میلی لیتر(سوسپانسیون استامینوفن)
 • پدیامکس 100 میلی گرم در 1میلی لیتر(سوسپانسیون / قطره استامینوفن)
 • ایران آوند فر
 • آفی ستامول 125میلی گرم(شیاف استامینوفن)
 • داروئی آرایشی و بهداشتی مینو
 • مینوفن 500 میلی گرم(کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • مینوفن 120میلی گرم در 5 میلی لیتر 60میلی لیتر(محلول استامینوفن)
 • داروسازی زهراوی
 • استاپرل 325 میلی گرم(کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • استاپرل 500 میلی گرم(کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • داروسازی اکسیر
 • تایلوفن(سوسپانسیون استامینوفن)
 • تایلوفن1گرم در 6/7 میلی لیتر(محلول غلیظ تزریقی استامینوفن)
 • داروسازی ثامن
 • ثاموستامول(محلول تزریقی استامینوفن)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • استاجکت150 میلی گرم در میلی لیتر6/7 میلی لیتر(محلول غلیظ تزریقی استامینوفن)
 • Fresenius Kabi
 • پاراستامول کابی 10 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی استامینوفن)
 • پاراستامول کابی 10 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی استامینوفن)
 • Genpharma
 • پاراستامول-جی. ای. اس.® 1گرم در 100 میلی لیتر(محلول تزریقی استامینوفن)
 • دارو گستر مایسا
 • مای - تافن 325(کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • Carysfort Health care
 • تیپول 75 میلی گرم(شیاف استامینوفن)
 • الحاوی
 • پاراکید 120 میلی گرم در 5 میلی لیتر(سوسپانسیون استامینوفن)
 • پاراکید 100 میلی گرم در 1 میلی لیتر(سوسپانسیون / قطره استامینوفن)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • تمپرافن 500 میلی گرم(کپسول با روکش ژلاتین استامینوفن)
 • صنعتی کیمیدارو
 • تایلانول 500 میلی گرم(قرص استامینوفن)
 • تایلانول 100 میلی گرم در 1میلی لیتر(قطره، محلول استامینوفن)
 • داروسازی تهران شیمی
 • پاراستامین 10میلی گرم در 1میلی لیتر(محلول تزریقی استامینوفن)
 • پاراستامین 10میلی گرم در 1میلی لیتر(محلول تزریقی استامینوفن)
 • باختر بیوشیمی
 • بایولنول 500(قرص استامینوفن)
 • واریان فارمد
 • پیرومول 1گرم در 6/7میلی لیتر(محلول غلیظ تزریقی استامینوفن)
 • دارو سازی آرامیس فارمد
 • استافلش 500(قرص استامینوفن)
 • دارو سازی سونا طب پارسه
 • استامینوفن 325 /فنیل افرین 10/ دیفن هیدرامین 25 میلی گرم(قرص سرماخوردگی بزرگسالان شماره 4)
 • اتانول: مصرف بیش از حد الکل ممکن است باعث افزایش خطر سمیت کبدی ناشی از استامینوفن شود. از مصرف الکل اجتناب کنید یا مصرف آن را به کمتر از سه بار در روز محدود کنید. 

  غذا: سرعت جذب در هنگام مصرف با غذا ممکن است کاهش یابد. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: هوفاریقون ممکن است باعث کاهش غلظت استامینوفن شود.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  10 mg/ml

  محلول تزریقی

  325 mg

  قرص

  100 mg/ml

  سوسپانسیون

  100 mg/ml

  محلول

  120 mg/ml

  سوسپانسیون

  120 mg/ml

  محلول

  125 mg

  قرص بازشونده دهانی

  125 mg

  شیاف

  150 mg/ml

  محلول تغلیظ شده تزریقی

  160 mg

  قرص

  250 mg

  قرص بازشونده دهانی

  325 mg

  شیاف

  325 mg

  قرص

  500 mg

  قرص بازشونده دهانی

  500 mg

  قرص جوشان

  500 mg

  قرص

  500 mg

  کپسول نرم

  325 mg

  کپسول نرم

  80 mg

  قرص


  داروهای مرتبط