لوودوپا

Levodopa
Benserazide and Levodopa

موارد استفاده لوودوپا

بنسرازید و لوودوپا جهت درمان پارکینسون تجویز می گردد.

توصیه مصرف لوودوپا

به داروی بنسرازید و لوودوپا، به صورت جداگانه مراجعه کنید. 

نحوه مصرف لوودوپا

رژیم غذایی غنی از پروتئین ممکن است باعث کاهش اثر لوودوپا شود. 

Carbidopa and Levodopa

موارد استفاده لوودوپا

درمان پارکینسون بدون علت، درمان انسفالوپتی بعد از پارکینسون، پارکینسون علامتی

توصیه مصرف لوودوپا

ممکن است چند هفته تا چند ماه زمان ببرد تا اثرات درمانی دارو ظاهر شود و ممکن است در هفته های اول درمان نیاز به پایش منظم داشته باشید. در صورت بروز عوارض گوارشی، دارو را با غذا مصرف کنید. الکل مصرف نکنید. ممکن است موارد ذیل را تجربه کنید : گیجی، خواب آلودگی، تغییرات بینایی، از دست رفتن کنترل امیال (که می تواند بصورت انجام قمار به حالت بیمارگونه، افزایش میل جنسی، خوردن غیر قابل کنترل ظاهر شود)، افت فشار وضعیتی، خشکی پوست، از دست رفتن اشتها. موارد ذیل را گزارش کنید: یبوست و استفراغی که برطرف نشود، سخت نفس کشیدن، گیجی، تغییرات عصبی (توهم، از دست رفتن حافظه، اضطراب)، تمایل به خودکشی، افزایش اسپاسم یا گرفتگی عضله، تغییرات ظاهر خال های گوشتی، بروز راش پوستی، بدتر شدن قابل توجه شرایط بیماری. 

نحوه مصرف لوودوپا

از مصرف رژیم های غذایی حاوی مقادیر بالای پروتئین (بیش از ۲ g/kg) اجتناب کنید، ممکن است از طریق رقابت با آمینو اسیدها در عبور از سد خونی-مغزی باعث کاهش اثربخشی آن شود. برخی از فرآورده ها ممکن است حاوی فنیل آلانین باشند. 

Levodopa, Carbidopa, and Entacapone

موارد استفاده لوودوپا

درمان بیماری پارکینسون با علت نامشخص

توصیه مصرف لوودوپا

به هر یک از داروها جداگانه مراجعه کنید.

نحوه مصرف لوودوپا

میتواند بدون توجه به وعده غذایی خورده شود. مصرف پروتئین را بین وعده‌های غذایی در طول روز تقسیم کنید تا از نوسانات جذب لوودوپا پیشگیری شود. مکملهای آهن و مولتی‌ویتامین همراه با مواد معدنی را با فاصله از دارو مصرف کنید.

نام های تجاری خارجی
 • Parcopa®
 • Sinemet®
 • Sinemet® CR
 • Stalevo®
دسته دارویی

ترکیب ضد پارکینسون، آگونیست دوپامین

ترکیب ضد پارکینسون، مهارکننده دکربوکسیلاز

ترکیب ضد پارکینسون، پیش ساز دوپامین

ضد پارکینسون، مهارکننده COMT

ضد پارکینسون، مهارکننده دکربوکسیلاز

ضد پارکینسون، پیش ساز دوپامین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Breast-feeding is not recommended since occurrence of skeletal malformations in infants cannot be excluded.

داروسازی جالینوس
 • لوودوپا-سی جالینوس قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا)
 • لوودوپا-سی جالینوس قرص خوراکی 100 mg/10 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا)
 • لوودوپا-سی فورت جالینوس قرص خوراکی 250 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا فورت)
 • داروسازی رها اصفهان
 • لوودوپا-سی فورت قرص خوراکی 250 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا فورت)
 • Deva Ilac Sanayi Ve Tic. A.s. Kartepe Subesi Kosekoy Api Uretim Tesisi
 • مادوپار قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • رامو فارمین
 • ال دورام-سی قرص خوراکی 100 mg/10 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا)
 • ال دورام-سی فورت قرص خوراکی 250 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا فورت)
 • انتادورام قرص خوراکی 100 mg/25 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • Acino Pharma Ag
 • لواسین قرص پیوسته رهش خوراکی 100 mg/25 mg (قرص پیوسته رهش لوودوپا / کربی دوپا)
 • لواسین قرص پیوسته رهش خوراکی 200 mg/50 mg (قرص پیوسته رهش لوودوپا / کربی دوپا)
 • Desitin
 • ایزیکام قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا)
 • ایزیکام قرص خوراکی 250 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا فورت)
 • باختر بیوشیمی
 • بایودوپاکس-بی قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • بایودوپاکس-بی قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • بایودوپاکس-بی قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • پارس گیتا دارو
 • نوراستور قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • نوراستور قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • Roche Pharma
 • مادوپار قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • البرز دارو
 • پارکین-سی قرص خوراکی 100 mg/10 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا)
 • پارکین-سی فورت قرص خوراکی 250 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا فورت)
 • داروسازی کوثر
 • لووپاركين قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • لووپاركين قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • Msd
 • ساینمت قرص پیوسته رهش خوراکی 200 mg/50 mg (قرص پیوسته رهش لوودوپا / کربی دوپا)
 • فن آوریهای نوین دارویی آتیه
 • استاپارکین قرص خوراکی 100 mg/25 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • استاپارکین قرص خوراکی 200 mg/50 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • استاپارکین قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • لوورازید قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • لوورازید قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • Novartis
 • استالوو قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • استالوو قرص خوراکی 150 mg/37.5 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • استالوو قرص خوراکی 100 mg/25 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • رژیم غذایی غنی از پروتئین ممکن است باعث کاهش اثر لوودوپا شود. غذا سرعت و میزان جذب لوودوپا (۱۵-۳۰%) را تغییر می دهد. نمک آهن ممکن است باعث کاهش جذب لوودوپا شود. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  500 mg

  قرص


  داروهای مرتبط