لوودوپا

Levodopa
Benserazide and Levodopa

موارد استفاده لوودوپا

بنسرازید و لوودوپا جهت درمان پارکینسون تجویز می گردد.

توصیه مصرف لوودوپا

به داروی بنسرازید و لوودوپا، به صورت جداگانه مراجعه کنید. 

نحوه مصرف لوودوپا

رژیم غذایی غنی از پروتئین ممکن است باعث کاهش اثر لوودوپا شود. 

Carbidopa and Levodopa

موارد استفاده لوودوپا

درمان پارکینسون بدون علت، درمان انسفالوپتی بعد از پارکینسون، پارکینسون علامتی

توصیه مصرف لوودوپا

ممکن است چند هفته تا چند ماه زمان ببرد تا اثرات درمانی دارو ظاهر شود و ممکن است در هفته های اول درمان نیاز به پایش منظم داشته باشید. در صورت بروز عوارض گوارشی، دارو را با غذا مصرف کنید. الکل مصرف نکنید. ممکن است موارد ذیل را تجربه کنید : گیجی، خواب آلودگی، تغییرات بینایی، از دست رفتن کنترل امیال (که می تواند بصورت انجام قمار به حالت بیمارگونه، افزایش میل جنسی، خوردن غیر قابل کنترل ظاهر شود)، افت فشار وضعیتی، خشکی پوست، از دست رفتن اشتها. موارد ذیل را گزارش کنید: یبوست و استفراغی که برطرف نشود، سخت نفس کشیدن، گیجی، تغییرات عصبی (توهم، از دست رفتن حافظه، اضطراب)، تمایل به خودکشی، افزایش اسپاسم یا گرفتگی عضله، تغییرات ظاهر خال های گوشتی، بروز راش پوستی، بدتر شدن قابل توجه شرایط بیماری. 

نحوه مصرف لوودوپا

از مصرف رژیم های غذایی حاوی مقادیر بالای پروتئین (بیش از ۲ g/kg) اجتناب کنید، ممکن است از طریق رقابت با آمینو اسیدها در عبور از سد خونی-مغزی باعث کاهش اثربخشی آن شود. برخی از فرآورده ها ممکن است حاوی فنیل آلانین باشند. 

Levodopa, Carbidopa, and Entacapone

موارد استفاده لوودوپا

درمان بیماری پارکینسون با علت نامشخص

توصیه مصرف لوودوپا

به هر یک از داروها جداگانه مراجعه کنید.

نحوه مصرف لوودوپا

میتواند بدون توجه به وعده غذایی خورده شود. مصرف پروتئین را بین وعده‌های غذایی در طول روز تقسیم کنید تا از نوسانات جذب لوودوپا پیشگیری شود. مکملهای آهن و مولتی‌ویتامین همراه با مواد معدنی را با فاصله از دارو مصرف کنید.

نام های تجاری خارجی
  • Parcopa®
  • Sinemet®
  • Sinemet® CR
  • Stalevo®
دسته دارویی

ترکیب ضد پارکینسون، آگونیست دوپامین

ترکیب ضد پارکینسون، مهارکننده دکربوکسیلاز

ترکیب ضد پارکینسون، پیش ساز دوپامین

ضد پارکینسون، مهارکننده COMT

ضد پارکینسون، مهارکننده دکربوکسیلاز

ضد پارکینسون، پیش ساز دوپامین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Breast-feeding is not recommended since occurrence of skeletal malformations in infants cannot be excluded.

رژیم غذایی غنی از پروتئین ممکن است باعث کاهش اثر لوودوپا شود. غذا سرعت و میزان جذب لوودوپا (۱۵-۳۰%) را تغییر می دهد. نمک آهن ممکن است باعث کاهش جذب لوودوپا شود. 

اشکال دارویی موجود در ایران

500 mg

قرص


داروهای مرتبط