لوودوپا

Levodopa

مشخصات داروی لوودوپا


توصیه مصرف لوودوپا


 • Benserazide and Levodopa

 • موارد استفاده لوودوپا
 • بنسرازید و لوودوپا جهت درمان پارکینسون تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف لوودوپا
 • به داروی بنسرازید و لوودوپا، به صورت جداگانه مراجعه کنید. 

 • نحوه مصرف لوودوپا
 • رژیم غذایی غنی از پروتئین ممکن است باعث کاهش اثر لوودوپا شود. 

  • Carbidopa and Levodopa

 • موارد استفاده لوودوپا
 • درمان پارکینسون بدون علت، درمان انسفالوپتی بعد از پارکینسون، پارکینسون علامتی

 • توصیه مصرف لوودوپا
 • ممکن است چند هفته تا چند ماه زمان ببرد تا اثرات درمانی دارو ظاهر شود و ممکن است در هفته های اول درمان نیاز به پایش منظم داشته باشید. در صورت بروز عوارض گوارشی، دارو را با غذا مصرف کنید. الکل مصرف نکنید. ممکن است موارد ذیل را تجربه کنید : گیجی، خواب آلودگی، تغییرات بینایی، از دست رفتن کنترل امیال (که می تواند بصورت انجام قمار به حالت بیمارگونه، افزایش میل جنسی، خوردن غیر قابل کنترل ظاهر شود)، افت فشار وضعیتی، خشکی پوست، از دست رفتن اشتها. موارد ذیل را گزارش کنید: یبوست و استفراغی که برطرف نشود، سخت نفس کشیدن، گیجی، تغییرات عصبی (توهم، از دست رفتن حافظه، اضطراب)، تمایل به خودکشی، افزایش اسپاسم یا گرفتگی عضله، تغییرات ظاهر خال های گوشتی، بروز راش پوستی، بدتر شدن قابل توجه شرایط بیماری. 

 • نحوه مصرف لوودوپا
 • از مصرف رژیم های غذایی حاوی مقادیر بالای پروتئین (بیش از ۲ g/kg) اجتناب کنید، ممکن است از طریق رقابت با آمینو اسیدها در عبور از سد خونی-مغزی باعث کاهش اثربخشی آن شود. برخی از فرآورده ها ممکن است حاوی فنیل آلانین باشند. 

  • Levodopa, Carbidopa, and Entacapone

 • موارد استفاده لوودوپا
 • درمان بیماری پارکینسون با علت نامشخص

 • توصیه مصرف لوودوپا
 • به هر یک از داروها جداگانه مراجعه کنید.

 • نحوه مصرف لوودوپا
 • میتواند بدون توجه به وعده غذایی خورده شود. مصرف پروتئین را بین وعده‌های غذایی در طول روز تقسیم کنید تا از نوسانات جذب لوودوپا پیشگیری شود. مکملهای آهن و مولتی‌ویتامین همراه با مواد معدنی را با فاصله از دارو مصرف کنید.

  تداخلات دارویی لوودوپا


  • Benserazide and Levodopa

  رژیم غذایی غنی از پروتئین ممکن است باعث کاهش اثر لوودوپا شود. غذا سرعت و میزان جذب لوودوپا (۱۵-۳۰%) را تغییر می دهد. نمک آهن ممکن است باعث کاهش جذب لوودوپا شود. 

  • Carbidopa and Levodopa

  اتانول: از مصرف الکل به دلیل افزایش سرکوب سیستم عصبی اجتناب کنید. 

  غذا: از مصرف رژیم های غذایی حاوی مقادیر بالای پروتئین به دلیل اختلال در جذب لوودوپا اجتناب کنید. لوودوپا با برخی از آمینواسیدها در عبور از دیواره معده و سد خونی مغزی رقابت می کند. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی:  از مصرف کاوا اجتناب کنید (ممکن است باعث کاهش اثربخشی آن شود). ویتامین B6 یا پیریدوکسین  در دزهای بیش از ۱۰-۲۵ میلی گرم لوودوپا به تنهایی، ممکن است باعث کاهش اثربخشی دارو شود. مکمل آهن و مولتی ویتامین های حاوی آهن ممکن است باعث کاهش جذب لوودوپا شود. 

  • Levodopa, Carbidopa, and Entacapone

  غذا: رژیم‌های پر پروتئین و افزایش اسید معده ممکن است جذب لوودوپا را به تاخیر بندازد. آهن ممکن است فراهمی زیستی لوودوپا را کاهش دهد. گزارش شده است که انتاکاپن باعث شلات شدن آهن میشود و کاهش سطح آهن خون در کارازمایی‌های بالینی مشاهده شده است؛ هرچند که آنمی با اهمیت بالینی مشاهده نشده است.

  برچسب لوودوپا


  محصولات تجاری لوودوپا در ایران


  داروسازی جالینوس
 • لوودوپا-سی جالینوس قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا)
 • لوودوپا-سی جالینوس قرص خوراکی 100 mg/10 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا)
 • لوودوپا-سی فورت جالینوس قرص خوراکی 250 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا فورت)
 • داروسازی رها اصفهان
 • لوودوپا-سی فورت قرص خوراکی 250 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا فورت)
 • Deva Ilac Sanayi Ve Tic. A.s. Kartepe Subesi Kosekoy Api Uretim Tesisi
 • مادوپار قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • رامو فارمین
 • ال دورام-سی قرص خوراکی 100 mg/10 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا)
 • ال دورام-سی فورت قرص خوراکی 250 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا فورت)
 • انتادورام قرص خوراکی 100 mg/25 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • ال دورام-سی قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا)
 • Acino Pharma Ag
 • لواسین قرص پیوسته رهش خوراکی 100 mg/25 mg (قرص پیوسته رهش لوودوپا / کربی دوپا)
 • لواسین قرص پیوسته رهش خوراکی 200 mg/50 mg (قرص پیوسته رهش لوودوپا / کربی دوپا)
 • Desitin
 • ایزیکام قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا)
 • ایزیکام قرص خوراکی 250 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا فورت)
 • باختر بیوشیمی
 • بایودوپاکس-بی قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • بایودوپاکس-بی قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • بایودوپاکس-بی قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • پارس گیتا دارو
 • نوراستور قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • نوراستور قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • Ctt Pharmaceutical
 • مادوپار قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • البرز دارو
 • پارکین-سی قرص خوراکی 100 mg/10 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا)
 • پارکین-سی فورت قرص خوراکی 250 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا فورت)
 • داروسازی کوثر
 • لووپاركين قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • لووپاركين قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • Msd
 • ساینمت قرص پیوسته رهش خوراکی 200 mg/50 mg (قرص پیوسته رهش لوودوپا / کربی دوپا)
 • فن آوریهای نوین دارویی آتیه
 • استاپارکین قرص خوراکی 100 mg/25 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • استاپارکین قرص خوراکی 200 mg/50 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • استاپارکین قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • لوورازید قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • لوورازید قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • Novartis
 • استالوو قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • استالوو قرص خوراکی 150 mg/37.5 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • استالوو قرص خوراکی 100 mg/25 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • ابیان فارمد
 • لپارسید قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • لپارسید قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • تدبیر کالای جم
 • پارکوهیل قرص پیوسته رهش خوراکی 100 mg/25 mg (قرص پیوسته رهش لوودوپا / کربی دوپا)
 • پارکوهیل قرص پیوسته رهش خوراکی 200 mg/50 mg (قرص پیوسته رهش لوودوپا / کربی دوپا)
 • داروسازی اکسیر
 • لدامت سی فورت قرص خوراکی 250 mg/25 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا فورت)
 • لدامت سی قرص خوراکی 100 mg/10 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا)
 • لدامت بی قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • لدامت بی قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • روناک
 • لوودوپا بنسرازید قرص خوراکی 200 mg/50 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • لوودوپا بنسرازید قرص خوراکی 100 mg/25 mg (قرص لوودوپا / بنسرازید)
 • وانا دارو گستر
 • اکسریکال قرص خوراکی 100 mg/25 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • اکسریکال قرص خوراکی 150 mg/37.5 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • اکسریکال قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg/200 mg (قرص لوودوپا / کربی دوپا / انتاکاپون)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی لوودوپا

  500 mg

  قرص


  داروهای مرتبط