لوکوورین

Leucovorin

مشخصات داروی لوکوورین


توصیه مصرف لوکوورین


 • Leucovorin Calcium

 • موارد استفاده لوکوورین
 • پادزهر آنتاگونیست های فولیک اسید (متوتروکسات، تری متوپریم، پری متامین) و کاهش درمان نجات بخش به دنبال مصرف مقادیر بالای متوتروکسات، استفاده به همراه فلورویوراسیل در درمان سرطان روده، درمان آنمی مگالوبلاستیک زمانی که نقص فولات در ابتدای آن است،  درمان کمبود تغذیه ای زمانی که درمان خوراکی فولات امکان پذیر نباشد. 

 • توصیه مصرف لوکوورین
 • مایعات کافی مصرف کنید. تنگی نفس، خستگی، راش و خارش را گزارش کنید. 

 • نحوه مصرف لوکوورین
 • محلول تزریقی حاوی ۰/۰۰۴mEq به ازای ۱mg لوکوورین می باشد. 

  تداخلات دارویی لوکوورین


  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی لوکوورین

  125 mg/ml

  تزریقی

  3 mg/ml

  تزریقی

  30 mg

  پودر برای تزریق


  داروهای مرتبط