لاميوودين

Lamivudine

مشخصات داروی لاميوودين


توصیه مصرف لاميوودين


 • LamiVUDine

 • موارد استفاده لاميوودين
 • Epivir: درمان عفونت HIV ؛ اين دارو هميشه بايد بخشي از يك رژيم چند دارويي باشد (حداقل سه تركيب ضد رتروويروس)

  Epivir-HBV: درمان هپاتيت B مزمن كه همراه با شواهد مبني بر تكثير ويروس هپاتيت B و التهاب كبد مي باشد. در صورتي كه ديگر تركيبات ضدويروسي قابل استفاده نباشند اين دارو تجويز مي شود.

 • توصیه مصرف لاميوودين
 • به مقدار كافي آب و مايعات بنوشيد مگر اينكه محدوديت مصرف مايعات داشته باشيد. اين دارو ممكن است همراه با داروهاي ديگر تجويز شود؛ زمان مصرف اين داروها را طبق نظر متخصص مشخص كنيد. مي توانيد دارو را همراه يا بدون غذا مصرف كنيد. ممكن است تستهاي خوني منظم نياز باشد.اين دارو ممكن است سبب ايجاد تهوع، استفراغ، درد شكمي، اسهال، سرگيجه، بي خوابي، سردرد، تب يا درد عضلاني شود.  مواردي مثل بي حالي يا خستگي غيرعادي، زردي چشم ها، مدفوع كم رنگ يا ادرار تيره، سردرد، تهوع يا استفراغ شديد، مشكلات تنفسي، راش پوستي يا بي حسي را گزارش دهيد.

 • نحوه مصرف لاميوودين
 • مي توان دارو را بدون توجه به زمان وعدهء غذايي مصرف كرد. بعضي از فراورده ها ممكن است حاوي ساكاروز باشند.

  تداخلات دارویی لاميوودين


  • LamiVUDine

  غذا: غذا ميزان جذب و Cmax را كاهش مي دهد؛ ولي تغييري در AUC سيستميك ايجاد نمي كند. بنابراين دارو همراه يا بدون غذا قابل استفاده است.

  برچسب لاميوودين


  محصولات تجاری لاميوودين در ایران


  Mcneil & Argus Pharmaceuticals Ltd.
 • لامیوودین قرص خوراکی 100 mg (قرص لامیوودین)
 • لامیوودین قرص خوراکی 150 mg (قرص لامیوودین)
 • لامیوودین / زیدوودین قرص خوراکی 150 mg/300 mg (قرص لامیوودین / زیدوودین)
 • Cipla
 • لامیویر اچ بی وی قرص خوراکی 100 mg (قرص لامیوودین)
 • لامیویر قرص خوراکی 100 mg (قرص لامیوودین)
 • باختر بیوشیمی
 • بایوودین قرص خوراکی 150 mg (قرص لامیوودین)
 • کو-بایوویر قرص خوراکی 150 mg/300 mg (قرص لامیوودین / زیدوودین)
 • بایوودین قرص خوراکی 100 mg (قرص لامیوودین)
 • Macleods Pharmaceuticals Limited
 • لامیوودین محلول خوراکی 10 mg/1mL 100mL(محلول لامیوودین)
 • Johnlee Pharmaceuticals Private Limited
 • جانویر قرص خوراکی 100 mg (قرص لامیوودین)
 • به اشتراک بگذارید

  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲