کتوتیفن

Ketotifen
Ketotifen (Ophthalmic)

موارد استفاده کتوتیفن

کاهش و از بین بردن موقت خارش چشم ناشی از التهاب الرژیک ملتحمه چشم

توصیه مصرف کتوتیفن

صرفا جهت استفاده برای چشم میباشد. از برخورد نوک اپلیکاتور با چشم ها جلوگیری کنید ( میتواند سبب ایجاد عفونت چشم، آسیب به چشم و یا از دست دادن بینایی شود. ). جهت درمان تحریک چشم ناشی از لنز استفاده نشود. پس از استفاده از دارو حداقل ۱۰ دقیقه جهت قرار دادن لنز درون چشم صبر کنید. از قرار دادن لنز درون چشم زمانی که چشم ها قرمز هستند خودداری کنید. 

Ketotifen (Systemic)

موارد استفاده کتوتیفن

درمان کمکی در درمان طولانی مدت کودکان بیمار 6 ماهه مبتلا به آسم خفیف

نحوه مصرف کتوتیفن

میتواند بدون توجه به وعده های غذایی مصرف شود.

فرم شربت دارو حاوی 4 گرم کربوهیدرات در 5 میلی لیتر دارو می باشد. 

نام های تجاری خارجی
 • Alaway™ [OTC]
 • Claritin™ Eye [OTC]
 • Zaditor® [OTC]
 • ZyrTEC® Itchy Eye [OTC]
دسته دارویی

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل دوم

تثبیت کننده ماست سل

مشتق پیپریدین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل دوم

تثبیت کننده ماست سل

مشتق پیپریدین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Ketotifen has been identified in rat breast milk. It is not known whether detectable levels of ketotifen would appear in human breast milk following topical ocular administration.

داروسازی امین
 • کتوتیفن 1میلی گرم(قرص کتوتیفن)
 • آمیتن 1میلی گرم در 5میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • آمیتن 1میلی گرم در 5میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • پارس دارو
 • کتوتیفن 1 میلی گرم(قرص کتوتیفن)
 • داروسازی اکسیر
 • کتوتیفن -اکسیر(شربت کتوتیفن)
 • زکسیفن 1میلی گرم در 5میلی لیتر 120میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • پور سینا
 • کتوتیفن 1(قرص کتوتیفن)
 • کتوتیفن1میلی گرم در 5میلی لیتر 120 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • کتوتیفن 1- عبیدی(قرص کتوتیفن)
 • کتوتیفن-عبیدی یک میلی گرم در 5 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • داروسازی رها اصفهان
 • کتوتیفن 1 میلی گرم(قرص کتوتیفن)
 • داروسازی تولید دارو
 • کتوتیفن 1 میلی گرم / 5 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • الحاوی
 • کتوتیفن-الحاوی 1میلی گرم(قرص کتوتیفن)
 • زادی کید 1میلی گرم در 5 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • دارو سازی سها
 • کتوتیفن 1 سها(قرص کتوتیفن)
 • برونتیف 1میلی گرم در 5میلی لیتر 120میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • داروسازی خوارزمی
 • کتوتیفن 1 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • عماد درمان پارس
 • کتوتیفن-عماد 1 میلی گرم در 5 میلی لیتر 120 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • کتوتیفن-عماد 1 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • دارو سازی حکیم
 • کتوتیفن-حکیم 1میلی گرم در 5 میلی لیتر 120 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • داروسازی بهسا
 • کتوتیفن بهسا 1میلی گرم در 5میلی لیتر 60میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • کتوتیفن بهسا 1میلی گرم در 1میلی لیتر 15میلی لیترخوراکی(قطره، محلول کتوتیفن)
 • کارخانجات دارو پخش
 • کتوتیفن 0/025 درصد-چشمی 5 میلی لیتر(قطره، محلول کتوتیفن)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • کتوفتالمیک 0/025 درصد 5 میلی لیتر چشمی(قطره، محلول کتوتیفن)
 • Novartis
 • زادیتن 1 میلی گرم(قرص کتوتیفن)
 • زادیتن®1میلی گرم/ 5 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • زادیتن 0/25 میلی گرم در میلی لیتر(قطره، محلول کتوتیفن)
 • Hexal
 • کتوف 1میلی گرم/ 5 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • کوتامکس 1 میلی گرم در 5 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • داروسازی تهران شیمی
 • زادیکس 1 میلی گرم در 5 میلی لیتر-100 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • رامو فارمین
 • کترام 1 میلی گرم در 5 میلی لیتر(شربت کتوتیفن)
 • کترام1میلی گرم(قرص کتوتیفن)
 • باختر بیوشیمی
 • کتوبایوفن 0/025 درصد چشمی(قطره، محلول کتوتیفن)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  0.03 .%

  محلول/قطره

  1 mg

  قرص

  1 mg/ml

  محلول/قطره

  1 mg/ml

  شربت


  داروهای مرتبط