ایزوسورباید

Isosorbide

مشخصات داروی ایزوسورباید


 • نام های تجاری خارجی Isosorbide
  • Dilatrate®-SR
  • Isordil® Titradose™
  • Imdur®
  • Ismo®
  • Monoket®
 • دسته دارویی ایزوسورباید
 • مصرف ایزوسورباید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف ایزوسورباید در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است.

توصیه مصرف ایزوسورباید


 • Isosorbide Dinitrate

 • موارد استفاده ایزوسورباید
 • پیشگیری و درمان آنژین صدری

  توجه: به دلیل شروع اثر آهسته، داروی انتخابی برای درمان حمله حاد آنژینی نیست.

 • توصیه مصرف ایزوسورباید
 • هر روز در ساعت مشخصی خورده شود، آخرین دوز عصر مصرف شود. قرصهای زیرزبانی را نجوید و قورت ندهید، اجازه دهید تا زیر زبانتان حل شوند. فراورده‌های طولانی اثر و آهسته‌رهش را خورد نکنید و نجوید، بلکه به صورت کامل با آب قورت دهید. از مصرف بیش از حد الکل بپرهیزید؛ چرا که ترکیب اینها میتواند باعث افت شدید فشار خون شود. این دارو میتواند باعث سردرد، گیجی و احساس گرگرفتگی شود. اگر درد قفسه سینه اتفاق افتاد، درخواست کمک اورژانسی دهید. سردرد شدید، گیجی، از دست دادن هوشیاری یا هر گونه دانه‌های پوستی را گزارش دهید.

  • Isosorbide Mononitrate

 • موارد استفاده ایزوسورباید
 • پیشگیری از آنژین صدری

 • توصیه مصرف ایزوسورباید
 • هر روز در زمان مشخص استفاده کنید. قرص های آهسته رهش را خرد نکنید و نجوید، قرص کامل را با آب قورت دهید. از مصرف زیاد الکل اجتناب کنید، زیرا ممکن است باعث افت فشار خون شود. ممکن است باعث سرگیجه، سردرد و گرگرفتگی شود. سردرد شدید، سرگیجه مداوم، احساس ناهوشیاری و یا بروز هرگونه راش را گزارش کنید. در صورت بروز درد قفسه سینه به سرعت اورژانس را باخبر سازید. 

  تداخلات دارویی ایزوسورباید


  • Isosorbide Dinitrate

  اتانول: در مصرف اتانول احتیاط کنید (میتواند خطر افت فشار خون را بیشتر کند).

  گیاهان/مواد مغذی دارویی: از مصرف توت مار، خشخاش، کولئوس، گل مهرطلا، زالزالک، دارواش، گل تلفونی، کینین، کیسه کشیش اجتناب کنید (میتوانند باعث افت فشار خون شوند).

  • Isosorbide Mononitrate

  اتانول: الکل با احتیاط مصرف کنید (ممکن است باعث افزایش خطر افت فشار خون شود).

  برچسب ایزوسورباید


  محصولات تجاری ایزوسورباید در ایران


  داروسازی آریا
 • ایزوسورباید دی نیترات آریا قرص خوراکی 10 mg (قرص ایزوسورباید دی نیترات)
 • ایزوکور قرص پیوسته رهش خوراکی 40 mg (قرص پیوسته رهش ایزوسورباید دی نیترات)
 • دارو سازی سها
 • ایزوسورباید دی نیترات سها قرص خوراکی 10 mg (قرص ایزوسورباید دی نیترات)
 • البرز دارو
 • مونونیترال کپسول پیوسته رهش خوراکی 50 mg (کپسول پیوسته رهش ایزوسورباید مونو نیترات)
 • داروسازی تولید دارو
 • ایزورباید قرص خوراکی 10 mg (قرص ایزوسورباید دی نیترات)
 • به اشتراک بگذارید






  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی ایزوسورباید

  50 mg

  کپسول طولانی رهش

  1.25 .mg/Dose

  اسپری

  10 mg

  قرص

  5 mg

  قرص

  40 mg

  قرص طولانی رهش

  60 mg

  قرص طولانی رهش


  داروهای مرتبط