ایزوپروترنول

Isoproterenol
Isoproterenol

موارد استفاده ایزوپروترنول

موارد مصرف بر اساس بروشور شرکت سازنده*:

اپیزودهای گذرا یا ملایم بلاک قلبی که به شوک الکتریکی یا دستگاه تنظیم ضربان قلب نیاز ندارند؛

اپیزودهای جدی بلاک قلبی و حمله‌های آدامز-استوک (بجز مواقعی که توسط تاکی کاردی بطنی یا فیبریلاسیون بطنی ایجاد شده‌اند)؛

ایست قلبی تا زمانی که شوک الکتریکی یا دستگاه تنظیم ضربان قلب در دسترس باشد؛

برونکواسپاسم طی بیهوشی؛

به عنوان کمکی همراه با درمان جایگزینی مایعات و الکترولیت و بقیه داروها و پروسه‌ها در درمان شوک سپتیک یا شوک هایپوولمیک و وضعیتهایی با برون‌ده پایین قلبی (مثل نارسایی قلبی جبران نشده، شوک کاردیوژنیک)

*توجه: مصرف ایزوپروترنول در ACLS به طور گسترده‌ای جای خود را به مصرف بقیه داروهای آدرنرژیک داده است (مثل اپی‌نفرین و دوپامین). مصرف ایزوپروترنول برای برونکواسپاسم طی بیهوشی، شوک کاردیوژنیک، شوک هایپوولمیک یا شوک سپتیک دیگر توصیه نمیشود.

توصیه مصرف ایزوپروترنول

شما ممکن است عصبیت، گیجی، خستگی، خشکی دهان، تهوع یا استفراغ را تجربه کنید. موارد زیر را گزارش دهید: درد قفسه سینه، ضربان سریع قلب یا تپش قلب، ناراحتی گوارشی مداوم، گیجی، خستگی، لرزش، افزایش اضطراب، بیخوابی یا مشکل در تنفس.

نام های تجاری خارجی
 • Isuprel®
دسته دارویی

آگونیست بتا1/بتا2

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Monico S.p.a.
 • آمپول ایزو پرنالین هیدرو کلراید 0.2 میلیگرم/ 1 میلی لیتر(محلول تزریقی ایزوپرترنول هیدروکلراید)
 • آمپول ایزوپرنالین هیدروکلراید 0.2 میلیگرم/ یک میلی لیتر(محلول تزریقی ایزوپرترنول هیدروکلراید)
 • ایزوپرنالین کلوریراتو (ایزوپروترنون ) 0.2میلیگرم در 1 میلیلیتر اینجکشن(محلول تزریقی ایزوپرترنول هیدروکلراید)
 • ایزوپرنالین کلوریدراتو 0.2میلی گرم در میلی لیتر اینجکشن(محلول تزریقی ایزوپرترنول هیدروکلراید)
 • ایزوپرنالینا کلوریدراتو 0.2میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی ایزوپرترنول هیدروکلراید)
 • ایزوپرنالین 0.2 میلی گرم(محلول تزریقی ایزوپرترنول هیدروکلراید)
 • ایزوپرنالینا 0.2 میلی گرم آمپول(محلول تزریقی ایزوپرترنول هیدروکلراید)
 • S.a.l.f. Spa
 • ایزوپره نالینا 0/2 میلی گرم/میلی لیتر محلول تزریقی(محلول تزریقی ایزوپرترنول هیدروکلراید)
 • Laboratorio Reig Jofre S.a
 • آلودرین(محلول تزریقی ایزوپرترنول هیدروکلراید)
 • آلودرنیا 0.2 میلی گرم(محلول تزریقی ایزوپرترنول هیدروکلراید)
 • گیاهان/مواد مغذی دارویی: از مصرف افدرا و یوهمبه بپرهیزید (ممکن است تحریک سیستم عصبی مرکزی ایجاد کنند).

  اشکال دارویی موجود در ایران

  0.2 .mg/ml

  تزریقی

  1 mg/ml

  تزریقی