ایزوفلوران

Isoflurane

مشخصات داروی ایزوفلوران


 • نام های تجاری خارجی Isoflurane
 • US: Forane; Terrell
  Canada: Forane; Isoflurane USP

 • دسته دارویی ایزوفلوران
 • مصرف ایزوفلوران در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف ایزوفلوران


 • Isoflurane

برچسب ایزوفلوران


محصولات تجاری ایزوفلوران در ایران


Piramal Enterprises Limited
 • ایزوفلوران اینهالر استنشاقی 100 mL (اینهالر ایزوفلوران)
 • TROIKAA PHARMACEUTICAL LIMITED
 • ایزوتروی 100 میلی لیتر اینهالر استنشاقی 100 mL (اینهالر ایزوفلوران)
 • Baxter
 • آران اینهالر استنشاقی 100 mL (اینهالر ایزوفلوران)
 • Abbvie
 • فوران اینهالر استنشاقی 100 mL (اینهالر ایزوفلوران)
 • Piramal(ex Minrad)
 • ترل اینهالر استنشاقی 100 mL (اینهالر ایزوفلوران)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی ایزوفلوران

  -

  استنشاقی