ایرینوتکان

Irinotecan
Irinotecan

موارد استفاده ایرینوتکان

درمان سرطان روده

توصیه مصرف ایرینوتکان

این دارو فقط بصورت انفوزیون مصرف می شود. هر گونه درد، قرمزی، سوزش، و تورم در محل سوزش را به سرعت گزارش کنید. مایعات به اندازه کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. این دارو ممکن است اسهال شدید ایجاد کند، راهنمایی های درمانگر را در خصوص مصرف داروهای ضد اسهال دنبال کنید. (داروی ضد اسهال را برای ۴۸ ساعت پشت سر هم مصرف نکنید). در صورتی که اسهال ادامه دار شود، یا اینکه علایم از دست دادن آب را تجربه کنید (غش کردن، گیجی، احساس سبکی سر)، سریع گزارش کنید. ممکن است حساسیت شما به عفونت افزایش یابد. ممکن است تهوع، استفراغ و از دست دادن مو را تجربه کنید. (بعد از درمان رویش مجدد مو خواهید داشت). موارد ذیل را گزارش کنید: اسهال مداوم، تهوع و استفراغی که برطرف نشود، تغییر در الگوی ادراری (افزایش یا کاهش)، عفونت فرصت طلب (تب، لرز، خون ریزی یا کبودی غیر عادی، خستگی، ترشحات چرکی واژن، زخم خوب نشده دهان)، درد قفسه سینه، سخت نفس کشیدن. 

نحوه مصرف ایرینوتکان

فرآورده آن حاوی سوربیتول می باشد، در بیماران مبتلا به عدم تحمل ارثی فروکتوز استفاده نشود. 

نام های تجاری خارجی
 • Camptosar®
دسته دارویی

ترکیب ضد نئوپلاسم، کمپتوتسین

ترکیب ضد نئوپلاسم، با منشا طبیعی (گیاه)

ترکیب ضد نئوپلاسم، مهارکننده توپوایزومراز یک

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, breast-feeding is not recommended.

Hospira
 • ایرینوتکان پودر برای تهیه محلول تزریقی داخل وریدی 40 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلراید)
 • ایرینوتکان محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Amneal
 • ایرینوتکان پودر برای تهیه محلول تزریقی داخل وریدی 100 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلراید)
 • STADAPHARM GmBH(ex Cell Pharm)
 • ایرینوتکان محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Azevedos
 • ایرینوتکان-آزودوس محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • ایرینوتکان-آزودوس محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Mylan S.a.s
 • ایرینوتکان مایلن محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • ایرینوتکان مایلن محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Thymoorgan Pharmazie Gmbh
 • ایرینوتکان فارس محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • رویان دارو
 • ایرینوتکان آکویدا محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • ایرینوتکان آکویدا محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Ebewe Pharma
 • ایرینوتکان اب و محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • ایرینوتکان ا ب و محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • اکترو خاورمیانه
 • ایرینوتکان اکت محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • نانو فناوران داروئی الوند
 • الوینوتک محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 15mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • الوینوتک محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • الوینوتک محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Cipla
 • ارتیکان محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Vianex
 • ایریتک محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • ایریتک محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Pfizer Australia Pty Limited
 • کامپتو محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • کامپتو محلول تزریقی تزریقی 20 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • گیاه/مواد مغذی دارویی: از مصرف هوفاریقون اجتناب کنید (باعث کاهش اثربخشی ایرینوتکان می شود).

  اشکال دارویی موجود در ایران

  100 mg

  INJECTION, POWDER

  20 mg/ml

  تزریقی

  40 mg

  INJECTION, POWDER