ایرینوتکان

Irinotecan
Irinotecan

موارد استفاده ایرینوتکان

درمان سرطان روده

توصیه مصرف ایرینوتکان

این دارو فقط بصورت انفوزیون مصرف می شود. هر گونه درد، قرمزی، سوزش، و تورم در محل سوزش را به سرعت گزارش کنید. مایعات به اندازه کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. این دارو ممکن است اسهال شدید ایجاد کند، راهنمایی های درمانگر را در خصوص مصرف داروهای ضد اسهال دنبال کنید. (داروی ضد اسهال را برای ۴۸ ساعت پشت سر هم مصرف نکنید). در صورتی که اسهال ادامه دار شود، یا اینکه علایم از دست دادن آب را تجربه کنید (غش کردن، گیجی، احساس سبکی سر)، سریع گزارش کنید. ممکن است حساسیت شما به عفونت افزایش یابد. ممکن است تهوع، استفراغ و از دست دادن مو را تجربه کنید. (بعد از درمان رویش مجدد مو خواهید داشت). موارد ذیل را گزارش کنید: اسهال مداوم، تهوع و استفراغی که برطرف نشود، تغییر در الگوی ادراری (افزایش یا کاهش)، عفونت فرصت طلب (تب، لرز، خون ریزی یا کبودی غیر عادی، خستگی، ترشحات چرکی واژن، زخم خوب نشده دهان)، درد قفسه سینه، سخت نفس کشیدن. 

نحوه مصرف ایرینوتکان

فرآورده آن حاوی سوربیتول می باشد، در بیماران مبتلا به عدم تحمل ارثی فروکتوز استفاده نشود. 

نام های تجاری خارجی
 • Camptosar®
دسته دارویی

ترکیب ضد نئوپلاسم، کمپتوتسین

ترکیب ضد نئوپلاسم، با منشا طبیعی (گیاه)

ترکیب ضد نئوپلاسم، مهارکننده توپوایزومراز یک

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, breast-feeding is not recommended.

Amneal
 • ایرینوتیکان(پودر برای تهیه محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلراید)
 • STADAPHARM GmBH(ex Cell Pharm)
 • ایرینوتکان 100میلی گرم(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Mylan S.a.s
 • ایرینوتکان مایلن 20 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • ایرینوتکان مایلن 20میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Thymoorgan Pharmazie Gmbh
 • ویال ایرینوتکان 100 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلراید)
 • ایرینوتکان فارس 100 میلی گرم در 5 میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Ebewe Pharma
 • ایرینوتکان ا ب و 100ميلي گرم/ ميلي ليتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • ایرینوتکان ا ب و 40ميلي گرم/2ميلي ليتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Hospira
 • ایرینوتکان 40میلی گرم /2 میلی لیتر(پودر برای تهیه محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلراید)
 • ایرینوتکان هیدروکلراید 100 میلی گرم در 5 میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • ایرینوتکان هیدرو کلراید 40 میلی گرم در 2 میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Azevedos
 • ایرینوتکان-آزودوس 20 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • ایرینوتکان-آزودوس 20 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • نانو فناوران داروئی الوند
 • الوینوتک 300 میلی گرم در 15 میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • الوینوتک 40میلی گرم در 2میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • الوینوتک 100 میلی گرم در 5 میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Pfizer Australia Pty Limited
 • کامپتو 20 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • کامپتو 20 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Vianex
 • ایریتک 100میلی گرم در 5 میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • ایریتک 40 میلی گرم در2 میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Pharma Resources Gmbh
 • ایرینوتکان فارِس 20میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • اکترو خاورمیانه
 • ایرینوتکان اکتِ 100(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Mylan Spa
 • ایرینوتکان(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • رویان دارو
 • ایرینوتکان اکویدا 40 میلی گرم در 2 میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • ایرینوتکان اکویدا 100 میلی گرم در 5 میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • SEACROSS PHARMACEUTICALS. LTD
 • ایرینوتکان هیدروکلراید 20میلی گرم/1میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • Cipla
 • ارتیکان 100 میلی گرم در 5 میلی لیتر(محلول تزریقی ایرینوتکان هیدروکلرید)
 • گیاه/مواد مغذی دارویی: از مصرف هوفاریقون اجتناب کنید (باعث کاهش اثربخشی ایرینوتکان می شود).

  اشکال دارویی موجود در ایران

  100 mg

  INJECTION, POWDER

  20 mg/ml

  تزریقی

  40 mg

  INJECTION, POWDER