ایپراتروپیوم+فنوترول

Ipratropium+Fenoterol

مشخصات داروی ایپراتروپیوم+فنوترول


 • نام های تجاری خارجی Ipratropium+Fenoterol
 • Oral inhalation:

  US: Atrovent HFA
  Canada: Apo-Ipravent Solution; Apo-Ipravent Sterules; Atrovent HFA; Dom-Ipratropium; Gen-Ipratropium; Mylan-Ipratropium; PHL-Ipratropium; PMS-Ipratropium; ratio-Ipratropium UDV; Teva-Ipratropium Sterinebs

  Nasal:

  US: Atrovent [DSC]

  Canada: Atrovent; Ipravent

 • دسته دارویی ایپراتروپیوم+فنوترول
 • مصرف ایپراتروپیوم+فنوترول در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف ایپراتروپیوم+فنوترول در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف ایپراتروپیوم+فنوترول


 • Ipratropium and Fenoterol

 • موارد استفاده ایپراتروپیوم+فنوترول
 • درمان گرفتگی برونش وابسته به آسم برونشیال و بیماری احتقانی ریوی مزمن

 • توصیه مصرف ایپراتروپیوم+فنوترول
 • به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

  • Ipratropium
  به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی ایپراتروپیوم+فنوترول

  -

  آیروسول دوزبندی شده


  داروهای مرتبط