ایپراتروپیوم+فنوترول

Ipratropium+Fenoterol

مشخصات داروی ایپراتروپیوم+فنوترول


 • نام های تجاری خارجی Ipratropium+Fenoterol
 • Oral inhalation:

  US: Atrovent HFA
  Canada: Apo-Ipravent Solution; Apo-Ipravent Sterules; Atrovent HFA; Dom-Ipratropium; Gen-Ipratropium; Mylan-Ipratropium; PHL-Ipratropium; PMS-Ipratropium; ratio-Ipratropium UDV; Teva-Ipratropium Sterinebs

  Nasal:

  US: Atrovent [DSC]

  Canada: Atrovent; Ipravent

 • دسته دارویی ایپراتروپیوم+فنوترول
 • مصرف ایپراتروپیوم+فنوترول در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف ایپراتروپیوم+فنوترول در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف ایپراتروپیوم+فنوترول


 • Ipratropium and Fenoterol

 • موارد استفاده ایپراتروپیوم+فنوترول
 • درمان گرفتگی برونش وابسته به آسم برونشیال و بیماری احتقانی ریوی مزمن

 • توصیه مصرف ایپراتروپیوم+فنوترول
 • به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

  • Ipratropium
  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی ایپراتروپیوم+فنوترول

  -

  آیروسول دوزبندی شده


  داروهای مرتبط