آیوپرومید

Iopromide

مشخصات داروی آیوپرومید


 • نام های تجاری خارجی Iopromide
  • Ultravist®
 • دسته دارویی آیوپرومید
 • داروی حاجب/رادیولوژیک (غیر یونی، اسمولالیته پایین) مواد حاجب یددار
 • مصرف آیوپرومید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف آیوپرومید در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف آیوپرومید


 • Iopromide

 • موارد استفاده آیوپرومید
 • بهبود عکس برداری از عروق مغزی، عروق قلبی، بطن چپ، آنژیوگرافی و آئورتوگرافی احشایی، عکس برداری از تومور سر و بدن، اروگرافی، آنژیوگرافی کاهشی دیجیتالی داخل سرخرگی، عکس برداری از سیاهرگ محیطی

  محصولات تجاری آیوپرومید در ایران


  داروسازی شهید قاضی
 • آیوپروماید تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوپروماید)
 • آیوپروماید تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوپروماید)
 • Bayer Ag(ex Bayer Pharma Ag)
 • آیوپروماید تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوپروماید)
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوپروماید)
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوپروماید)
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوپروماید)
 • Bayer Schering Pharma Ag
 • آیوپروماید تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوپروماید)
 • Bayer Vital
 • اولتراویست محلول تزریقی تزریقی 370 mg/1mL 50mL(محلول تزریقی آیوپروماید)
 • Bayer Corp
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوپروماید)
 • برچسب آیوپرومید


  به اشتراک بگذارید