آیوپرومید

Iopromide
Iopromide

موارد استفاده آیوپرومید

بهبود عکس برداری از عروق مغزی، عروق قلبی، بطن چپ، آنژیوگرافی و آئورتوگرافی احشایی، عکس برداری از تومور سر و بدن، اروگرافی، آنژیوگرافی کاهشی دیجیتالی داخل سرخرگی، عکس برداری از سیاهرگ محیطی

نام های تجاری خارجی
 • Ultravist®
دسته دارویی

مواد حاجب یددار

مواد حاجب/رادیولوژی (غیر یونی، اسمولالیته پایین)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی
داروسازی شهید قاضی
 • آیوپروماید تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوپروماید)
 • آیوپروماید تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوپروماید)
 • Bayer Ag(ex Bayer Pharma Ag)
 • آیوپروماید تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوپروماید)
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوپروماید)
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوپروماید)
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوپروماید)
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوپروماید)
 • Bayer Schering Pharma Ag
 • آیوپروماید تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوپروماید)
 • Bayer Corp
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوپروماید)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  240 mgI/ml

  تزریقی

  300 mgI/ml

  تزریقی

  300 mgI/ml

  تزریقی

  370 mgI/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط