آیوپرومید

Iopromide

مشخصات داروی آیوپرومید


توصیه مصرف آیوپرومید


 • Iopromide

 • موارد استفاده آیوپرومید
 • بهبود عکس برداری از عروق مغزی، عروق قلبی، بطن چپ، آنژیوگرافی و آئورتوگرافی احشایی، عکس برداری از تومور سر و بدن، اروگرافی، آنژیوگرافی کاهشی دیجیتالی داخل سرخرگی، عکس برداری از سیاهرگ محیطی

  برچسب آیوپرومید


  محصولات تجاری آیوپرومید در ایران


  داروسازی شهید قاضی
 • آیوپروماید تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوپروماید)
 • آیوپروماید تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوپروماید)
 • Bayer Ag(ex Bayer Pharma Ag)
 • آیوپروماید تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوپروماید)
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوپروماید)
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوپروماید)
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوپروماید)
 • Bayer Schering Pharma Ag
 • آیوپروماید تزریقی پرنترال 370 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوپروماید)
 • Bayer Ag
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوپروماید)
 • Bayer Vital
 • اولتراویست تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوپروماید)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.