ايوهگزول

Iohexol

مشخصات داروی ايوهگزول


توصیه مصرف ايوهگزول


 • Iohexol

 • موارد استفاده ايوهگزول
 • داخل نخاعي: ميلُلوژي، افزايش كنتراست جهت انجام پرتونگاري

  داخل وريدي: انژيوگرافي، افزايش كنتراست جهت تصويربرداري

  حفره دهاني/بدن: آرتروگرافي، معاينه لوله گوارشي، تصويربرداري از مثانه و پانكراس، بررسي وجود فتق، پرتونگاري از حفره شكمي

  برچسب ايوهگزول


  محصولات تجاری ايوهگزول در ایران


  IMAX DIAGNOSTIC IMAGING
 • آیوهگزول تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوهگزول تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • کارخانجات دارو پخش
 • آیوپک تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 10mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 10mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوهگزول)
 • داروسازی شهید قاضی
 • اوپاکسول تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوهگزول)
 • اوپاکسول تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • اوپاکسول تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • Ge Healthcare(ex Amersham)
 • امنی پک تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • امنی پک تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • امنی پک تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوهگزول)
 • امنی پک تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوهگزول)
 • امنی پک تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • داروسازی ابوریحان
 • آیوگراف تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوهگزول)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.