یدوکینول

Iodoquinol

مشخصات داروی یدوکینول


 • نام های تجاری خارجی Iodoquinol
  • Yodoxin®
 • دسته دارویی یدوکینول
 • مصرف یدوکینول در بارداری
 • مصرف یدوکینول در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است.

توصیه مصرف یدوکینول


 • Iodoquinol

 • موارد استفاده یدوکینول
 • درمان آمبیاز حاد و متوسط روده ای، کیست، درمان کیست گذرا انگلی، جهت درمان آبسه کبدی یا هپاتیت آمیبی موثر نمی باشد. 

 • توصیه مصرف یدوکینول
 • مایعات کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات و مواد مغذی از سوی درمانگر شما محدود شود. ممکن است این دارو باعث ایجاد ناراحتی گوارشی شود. تهوع شدید یا تهوعی که برطرف نشود، استفراغ، بروز راش پوستی، تب یا خستگی را گزارش کنید. 

 • نحوه مصرف یدوکینول
 • بایستی بعد از غذا مصرف شود. 

  برچسب یدوکینول


  محصولات تجاری یدوکینول در ایران


  پور سینا
 • یدوکینول قرص خوراکی 210 mg (قرص یدوکینول)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • یدوکینول-عبیدی قرص خوراکی 210 mg (قرص یدوکینول)
 • داروسازی جالینوس
 • یدوکینول-جالینوس قرص خوراکی 210 mg (قرص یدوکینول)
 • به اشتراک بگذارید