یدوکینول

Iodoquinol
Iodoquinol

موارد استفاده یدوکینول

درمان آمبیاز حاد و متوسط روده ای، کیست، درمان کیست گذرا انگلی، جهت درمان آبسه کبدی یا هپاتیت آمیبی موثر نمی باشد. 

توصیه مصرف یدوکینول

مایعات کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات و مواد مغذی از سوی درمانگر شما محدود شود. ممکن است این دارو باعث ایجاد ناراحتی گوارشی شود. تهوع شدید یا تهوعی که برطرف نشود، استفراغ، بروز راش پوستی، تب یا خستگی را گزارش کنید. 

نحوه مصرف یدوکینول

بایستی بعد از غذا مصرف شود. 

نام های تجاری خارجی
  • Yodoxin®
دسته دارویی

ضد آمیب

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

It is unknown if iodoquinol is excreted in human milk and safety during lactation has not been established.

پور سینا
  • یدوکینول قرص خوراکی 210 mg (قرص یدوکینول)
  • داروسازی دکتر عبیدی
  • یدوکینول-عبیدی قرص خوراکی 210 mg (قرص یدوکینول)
  • داروسازی جالینوس
  • یدوکینول-جالینوس قرص خوراکی 210 mg (قرص یدوکینول)