ايوديگزانول

Iodixanol

مشخصات داروی ايوديگزانول


توصیه مصرف ايوديگزانول


 • Iodixanol

 • موارد استفاده ايوديگزانول
 • داخل سرخرگ: آنژيوگرافي، تصويربرداري از سرخرگ هاي احشايي، محيطي و مغزي

  داخل وريد: افزايش كنتراست در پرتونگاري، تصويربرداري از سيستم دفع ادرار و راديوگرافي سياهرگ هاي محيطي

  برچسب ايوديگزانول


  محصولات تجاری ايوديگزانول در ایران


  کارخانجات دارو پخش
 • آیودیکسانول تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 20mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • آیودیکسانول تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزودیکس تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 20mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزودیکس تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 20mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزودیکس تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزودیکس تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزودیکس تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 100mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزودیکس تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 100mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • Ge Healthcare(ex Amersham)
 • ویزیپک تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 20mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزیپک تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزیپک تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 20mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزیپک تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزیپک تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 100mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • داروسازی شهید قاضی
 • دیکسوپاک تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • دیکسوپاک تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • دیکسوپاک تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 100mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • داروسازی ابوریحان
 • ویزیگراف تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • رویان دارو
 • پکنوگرف تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 100mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • پکنوگرف تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 100mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • پکنوگرف تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • پکنوگرف تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.