ايوديگزانول

Iodixanol

مشخصات داروی ايوديگزانول


توصیه مصرف ايوديگزانول


 • Iodixanol

 • موارد استفاده ايوديگزانول
 • داخل سرخرگ: آنژيوگرافي، تصويربرداري از سرخرگ هاي احشايي، محيطي و مغزي

  داخل وريد: افزايش كنتراست در پرتونگاري، تصويربرداري از سيستم دفع ادرار و راديوگرافي سياهرگ هاي محيطي

  برچسب ايوديگزانول


  محصولات تجاری ايوديگزانول در ایران


  کارخانجات دارو پخش
 • آیودیکسانول تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 20mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • آیودیکسانول تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزودیکس تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 20mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزودیکس تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزودیکس تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 20mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزودیکس تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • Ge Healthcare(ex Amersham)
 • ویزیپک تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 20mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزیپک تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزیپک تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 20mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزیپک تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزیپک تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 100mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • داروسازی شهید قاضی
 • دیکسوپاک تزریقی پرنترال 270 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • دیکسوپاک تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 50mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • دیکسوپاک تزریقی پرنترال 320 mg/1mL 100mL(تزریقی آیودیکسانول)
 • به اشتراک بگذارید

  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲